Dingen zeggen voor je sterft

Vorige maand zag ik bij Forbes een leuk stuk­je over de 40 Things To Say Before You Die. Dat bleef in m’n hoofd zit­ten. Ik heb wel al een lijst­je van din­gen die ik nog wil doen. Maar dit overzicht is toch net iets anders.

Door­loop de zin­nen eens en sta even bij stil bij hun beteke­nis. Zelf kan ik me bij iedere zin wel een per­soon of gepaste sit­u­atie voor de geest halen.

 1. I under­stand. » Niet alti­jd een­voudig, maar vaak wel ja.
 2. I love you. » Geven en kri­j­gen.
 3. I made a deci­sion. » En ik bli­jf bij die besliss­ing.
 4. This is going to work. » Posi­tief denken. :-)
 5. I’m ter­ri­fied. » Zelden.
 6. I don’t know how to do this.  » Gevol­gd door: leg het me uit!
 7. I trust you. » Som­mige mensen wel ja.
 8. Let’s go! » Yihaa!
 9. Eure­ka! » Daarstraks nog voorge­had tij­dens het CSS’en. :-)
 10. Your secret is safe with me. » Alti­jd.
 11. I don’t care. » Moeil­ijk…
 12. I earned this. » All work and no play makes Jack a dull boy.
 13. This is my favourite thing. » Ken je passies. Mmmm, pan­nekoeken. :-)
 14. Tell me more. » Nieuws­gierigheid!
 15. I’ll try it. » Ik ben niet zo van ‘proberen’, eerder ‘doen’!
 16. That was my con­tri­bu­tion. » Je mag gerust trots zijn op je eigen werk.
 17. Get out. » Hard om te zeggen maar wel juist als het nodig is.
 18. This is who I am. » Gis­teren nog tegen mezelf moeten zeggen.
 19. Hold the mayo. » Min­der fri­et­jes, en dus ook min­der mayo.
 20. I can mas­ter this. » Als iemand anders dit kan, dan ik ook.
 21. Damn, I look good. » Soms wel ja. En dan voel je je ook top.
 22. Con­grat­u­la­tions. » Kan je niet vaak genoeg zeggen.
 23. Isn’t this beau­ti­ful? » Sta even stil en geni­et van de kleine din­gen.
 24. I quit. » Moeil­ijk maar juist.
 25. This is wrong. » Weten wat je niet wil is belan­grijk.
 26. I want that. » Weten wat je wél wil is al even belan­grijk.
 27. I’m lucky. »Vergeleken met de rest van de wereld­bevolk­ing: zek­er en vast!
 28. How can I help you? »Pay it for­ward.
 29. I did my best. » (Bij­na) alti­jd.
 30. I am home. »Weten waar je ’thuis’ ligt is al een hele presta­tie.
 31. You’re amaz­ing. » And don’t you for­get it.
 32. I sur­vived. » Wees je bewust dat anderen min­der geluk had­den.
 33. I’m sor­ry. » Durf je fouten toegeven.
 34. I can do bet­ter. » Alti­jd.
 35. That’s enough. » Even stil­staan en geni­eten.
 36. Thank you for mak­ing this pos­si­ble. »
 37. I’m not fin­ished. » Nooit.
 38. I believe in this. » En in jou.
 39. Today was good. » Over­loop ’s avonds je dag en herin­ner de fijne momenten. Je zal er beter van slapen.
 40. I won­der. » Bli­jf alti­jd nieuws­gierig.

Welke zin spreekt jou het meeste aan?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *