Serendip­iteit. Als er één woord is dat de voor­bi­je twaalf maan­den samen­vat, dan is het dat wel. In tegen­stelling tot de jaren­lange evo­lu­tie voor­di­en kwam mijn lev­en in een stroomver­snelling terecht. Die rev­o­lu­tion­aire veran­derin­gen heb ik deels zelf gezocht of kruis­ten toe­val­lig mijn pad. Waar ik vroeger al eens durfde twi­jfe­len is het besliss­ing­spro­ces momenteel veel kor­ter, meestal zelfs meteen “ja”.

Eind juni 2012 wist ik niet wat ik wou aan­van­gen met m’n lev­en. Ik zat in een negatieve relatie, met een job die me niet langer kon uitda­gen. Eigen­lijk was ik toe aan een pauze. Even weg van alles. Die tijd om alles te over­denken kreeg ik. Daar­bovenop was er ook tijd voor gezonde din­gen zoals sport. Dit ben ik met zwem­bad­haar. Net terug van een uur baan­t­jes trekken, en vol­gens de spiegel ziet m’n hoofd er nog het­zelfde uit als voor­di­en.

Zwembadhaar
Zwem­bad­haar, weinig ver­schil met voor­di­en

In het najaar maak­te ik me ongerust toen er veel haar begon los te komen. Oorza­ak gevon­den, denk ik. Daar­na vol­gde een fase van recu­per­atie, zow­el fysiek als emo­tion­eel.

Wat veran­derde er sinds­di­en? In juni 2013 voel ik me nog sterk­er dan voor­di­en. Zon­der veel moeil­ijkhe­den kan ik de juiste keuzes bli­jven mak­en. Ik heb nog steeds finan­ciële zek­er­heid. Op rela­tion­eel vlak zijn er heel wat onduidelijkhe­den maar die laat ik eerder op mij af komen in plaats van me zor­gen te mak­en. Al bij al ben ik zo’n 86% gelukkig. Als bewi­js deze beelden van vorig week­end in Rome.

Sant'Eustachio caffè
Verse cap­puc­ci­no van bij San­t’Eusta­chio Il Caf­fè, om de hoek van het Pan­theon in Rome

Ik heb vrede genomen met enkele onzek­er­he­den. Zeg nog steeds vol­mondig “ja” tegen iedere kans of uitdag­ing die op dat moment niet de beste keuze lijkt. Maar het gaat wel vooruit. Miss­chien vlucht ik wel vooruit om de con­frontatie met mezelf te ver­mi­j­den. Een ver­haal voor een andere keer?

Mor­gen deel acht­en­twintig in deze reeks 30 dagen over mezelf: #28: Wat ik de voor­bi­je maand bijleerde.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

 1. Onduidelijkhe­den? Ques­ta ‘incertez­za’ ha trova­to che era­no fan­tas­ti­ci, i nos­tri giorni a Roma… Ik zal er nog wat quotes tege­naan gooien van enkele groten.

  There is no such uncer­tain­ty as a sure thing.
  — Robert Burns

  Mad­ness is the result not of uncer­tain­ty but of cer­tain­ty.
  — Friedrich Niet­zsche

  Doubt is an uncom­fort­able con­di­tion, but cer­tain­ty is a ridicu­lous one.
  — Voltaire

  The surest sign that a man has a gen­uine taste of his own is that he is uncer­tain of it.
  — Wys­tan Hugh Auden

  For my part I know noth­ing with any cer­tain­ty, but the sight of the stars makes me dream.
  — Vin­cent van Gogh

  Amen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *