Goud

De goud­pri­js bereik­te van­daag een nieuw record: 1.520 dol­lar per ounce (31,1 gram). Ook de zil­ver­pri­js staat met net geen vijftig dol­lar op een zucht van het record uit 1980.1Bloomberg, Sil­ver Futures Jump to 30-Year High: Gold Is Steady After Top­ping $1,300, 24 sep­tem­ber 2010. Sinds de finan­ciële cri­sis begon in 2008 is de goud­pri­js meer dan ver­dubbeld; de afgelopen tien jaar is hij maar lief­st verzesvoudigd.2Wikipedia, Gold Price, 26 april 2011.

Instabiliteit…

De voort­durende onrusten in Noord-Afri­ka en het Mid­den Oost­en doen vele beurs­be­leg­gers wegtrekken naar veiliger beleg­gin­gen zoals grond­stof­fen en edel­met­al­en. Daar­naast zijn er ook heel wat gerucht­en dat de Fed­er­al Reserve, de Amerikaanse Nationale Bank, in de komende weken opnieuw extra geld in de economie zou pom­pen. Zo’n besliss­ing kan de nu al wankele posi­tie van de USD verder verzwakken.

In het verleden kon men zich nog beroepen op de goud­stan­daard de Bret­ton Woods akko­or­den voor sta­biele waar­den, maar die werd in 1973 ver­lat­en tij­dens de aan­houdende oliecri­sis. Som­mige lan­den roepen thans opnieuw op tot een ‘Bret­ton Woods II’.3Wall Straat Jour­nal, A 21st-Cen­tu­ry Bret­ton Woods, 25 okto­ber 2008.

… en Stabiliteit

Het zijn vooral lan­den met een grote dol­lar­reserve, zoals bijvoor­beeld Chi­na, die de waarde van de Amerikaanse munt liev­er niet zien dalen. De Chinezen zijn wereld­wi­jd de groot­ste opkop­ers van Amerikaans staatspa­pi­er, en een dal­ing van de USD zou hen heel wat geld kosten.4Reuters, Chi­na flexed its mus­cles using U.S. Trea­suries, 17 feb­ru­ari 2011. Ook andere cen­trale banken met gel­dreserves in dol­lar zouden liev­er eieren voor hun geld kiezen en voor veiliger beleg­gin­gen kiezen. Edel­met­al­en als goud en zil­ver bieden immers meer zek­er­heid omdat hun koers qua­si onmo­gelijk kan wor­den ges­tu­urd door een­der welke over­heid.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.