Olympische Spelen voor Brandweer

Volgend jaar starten de Olymp­is­che spe­len in Lon­den. Daar nemen ’s werelds beste atleten het tegen elka­ar op. Daar­naast zijn er nog de par­a­lympics, voor ander­svali­den.

Een gelijkaardig maar min­der bek­end event zijn de Olymp­is­che spe­len voor Brandweer, waar­bij zow­el indi­vidu­ele als groepss­porten aan bod komen. Drie verdiepin­gen bek­lim­men in 10 sec­on­den?

Onder­schat het vooral niet!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.