Tijdens de ocht­end van onze laat­ste dag in Kaap­stad werd ons weinig rust gegund. Toen ik om iets over negen de wekker hoorde tekeer gaan na zijn zoveel­ste her­hal­ing was er nog net genoeg tijd om m’n kof­fer te pakken. Die was onder­tussen al dubbel zo dik gewor­den als voorheen. Een zwaar prob­leem.

Check­ing out was duurde niet langer dan vijf minuten. Ook het ont­bi­jt was deze keer maar beperkt. Erg veel honger had ik toch niet na het uit­ge­brei­de avond­maal van de vorige avond. Voor deze laat­ste dag had organ­isatrice Mimi een rondlei­d­ing met gids voorzien. Het was door onze gids Ari dat we voor het eerst Afrikaans hoor­den spreken. Met een minibus­je reden we naar de voet van de Tafel­berg en een “sweef­spoor” (kabel­baal) bracht ons in één trek naar boven. Het was een uiterst zon­nige win­ter­dag van­daag, wat het uitzicht tij­dens de klim naar 1.086 meter alleen maar indruk­wekkender maak­te.

Tafelberg uitzicht
Het indruk­wekkende uitzicht van op de Tafel­berg

Boven op de Tafel­berg — Table Moun­tain in het Engels — heb je een indruk­wekkend uitzicht over de hele omgev­ing. De natu­ur is er ook net iets anders dan bene­den; boven heerst er een microkli­maat wat enkel lage stru­iken en knaagdieren voort­brengt. De gids gaf ons volledi­ge vri­jheid om een klein uurt­je rond te wan­de­len. De win­terse zon scheen fel maar gaf weinig warmte en een spo­radis­che wind deed me m’n jas ste­vig dicht houden. Geen dieren gezien. Wel enkele onver­getelijke vergezicht­en.

Tourgids Ari toonde ons nog wat andere leuke plek­jes van Kaap­stad. Zo was er de islami­tis­che wijk rond Chi­ap­in­ni Street met z’n kleur­rijk gev­erfde huizen. Blijk­baar was de moslimge­meen­schap er al meerdere eeuwen verte­gen­wo­ordigd en hebben ze zich goed geïn­te­greerd bin­nen hun eigen stads­gedeelte.

Chiappini Street
De vrolijk gek­leurde huizen van Chi­ap­pi­ni Street

Voor het laat­ste gedeelte van deze toeris­tis­che dagui­t­stap reden we naar The Water­front, de vernieuwde haven­wijk met z’n vele restau­ran­t­jes en kleine winkelt­jes. Voor deze laat­ste lunch in Kaap­stad koos ik voor een lekker slaat­je, een lokale wijn en een onbek­ende gebakken vis uit het zuiden van de Atlantis­che Oceaan. Er was ook mogelijkheid om mos­se­len met fri­et te kri­j­gen, maar het leek met zonde om hele­maal naar Zuid-Afri­ka te vliegen om enkel bij de keuken van thuis te bli­jven.

Na die vul­lende maalti­jd kon­den we kiezen: nog enkele uren rond­kuieren en winkelt­jes aflopen, of terugk­eren naar het hotel voor een douche en wat extra rust. Zelf koos ik voor de tweede optie en boek­te nog enkele extra uren slaap. (Die waren welkom na de par­ty en after­par­ty van gis­teren.) Toen de groep weer volledig was namen we afscheid van onze vrien­delijke Afrikaanse gas­theren en ‑dames. Ze had­den een vlekken­loos pro­gram­ma voorzien. Een bus­je bracht ons opnieuw naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar Heathrow.

Zuid-Afri­ka is een land om zek­er opnieuw te bezoeken. Je moet er een lan­gere tijd kun­nen verbli­jven en het  hele land leren ken­nen. Min­i­mal­is­tisch reizen met een back­pack en huu­rauto lijkt me nog het een­voudigst. Met een goede plan­ning moet dat zek­er mogelijk zijn. Uitein­delijk is de vraag niet “of” ik terug kom maar eerder “wan­neer”.

Cape Town: Live it! Love it!
Cape Town: Live it! Love it!

Epiloog

Voor onze terugvlucht had­den we dezelfde crew van British Air­ways. Het eten onder­weg was dus voor­spel­baar. Ik had een grote zak M&M’s voorzien. Die deelde ik uit ter­wi­jl iedereen een film was aan het kijken. Zelf kon ik niet meteen slaap vat­ten. Met m’n hoofdtele­foon op koos ik voor een audioboek waarin Stephen Hawk­ing het ontstaan van alles uitlegde. Met die weten­schap­pelijke omschri­jvin­gen van atom­en, zwaartekracht en tij­dreizen viel ik uitein­delijk in slaap.

Ik werd wakker boven Frankrijk, en een klein uurt­je lat­er waren we al in Lon­den. Het was er min­stens 10°c warmer dan in Kaap­stad. Blijk­baar was voor Bel­gië het­zelfde weer voorzien. M’n res­tende Rand had ik omgeruild in Pond Ster­ling en om m’n rug wat rust te gun­nen koos ik voor een deugd­doende rug­mas­sage. Een uit­stek­ende besliss­ing. In Brus­sel von­den we vlot onze bagage en werd afscheid genomen van de reisgenoten. Enkele trein- en tram­rit­ten lat­er was ik hele­maal thuis en klaar voor een lange slaap in mijn eigen bed.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *