Zeg nu zelf: welke van deze twee is moeil­ijk­er? Dagelijks neem ik meer dan genoeg foto’s. Maar zelden sta ik daar zelf op. En als dat toch het geval is, kri­jg je dit resul­taat.

Stijn Vogels
Zonda­gavond

Die vijf­tien weet­jes bedenken, ging dan weer vrij een­voudig. Of ze ook inter­es­sant zijn laat ik aan u over.

 1. Voor m’n tiende ver­jaardag kreeg ik van m’n moed­er een schri­jf­boek­je met een harde kaft cadeau. Sinds­di­en liep het aardig mis. Best grap­pig om je eigen beslom­merin­gen als kind, tiener of stu­dent te her­lezen. Mijn per­soon­lijke tijd­ma­chine. Je kan niet vlucht­en voor je verleden.
 2. Ik heb nooit een tal­en­knobbel gehad. Opstellen schri­jven was fijn en zo. Maar taalkunde? Vre­selijk! Vraag me alsje­blieft nooit iets over OTT of VVT. En dan dat Frans… Tegen­wo­ordig is de sit­u­atie volledig omge­keerd. Ik slorp vreemde woor­den op als een spons en ben vlot vier­tal­ig. Momenteel werken we half-half aan wat Spaans, Deens, Noors en Ital­i­aans. “Du har en fed røv.”
 3. Ik kan blind schri­jven. Niet enkel typen maar echt schri­jven. Hand­ig wan­neer je ’s nachts die ene geniale inval wil neerkrabbe­len zon­der het licht aan te doen.
 4. Op mijn diplo­ma — zo’n geel vel hard papi­er met dikke stem­pel van de Uni­ver­siteit Gent — staat ‘Mas­ter of His­to­ry’. Eigen­lijk vat ik nog steeds niet hoe dat ooit kon gebeuren. Die hele tijd lijkt wel uit een ander lev­en gegrepen.
 5. Al duizend keer proberen fluiten op mijn vingers maar nog nooit gelukt. Maar ooit. Ooit!
 6. Toen ik klein was, dacht ik dat mijn naam afkom­stig was van Albert Ein­stein. Niet slecht als scheld­naam. En zek­er niet als je weet wat voor clown Albert echt was.
 7. Ik ben best trots op m’n col­lec­tie quotes. Weke­lijks komen daar nieuwe bij. Regel­matig over­loop ik delen om mezelf op de juiste koers te houden.
 8. Over het alge­meen sta ik posi­tief in het lev­en. Maar er zijn bepaalde zak­en waar ik een harts­grondi­ge hekel aan heb: broeken met rits, muggen op je slaap­kamer, NMBS, koude han­den, flauwe quiz­mas­ters (U weet wie u bent).
 9. Fiet­sen zon­der han­den en voeten. Uit­ge­breid getest en gelukt. Over het alge­meen lap ik de ver­keer­sregels zelden aan m’n laars. Ahum. Nu alleen par­keer­boetes en een lichte snel­hei­dsovertred­ing of twee, drie.
 10. Ik slaap te weinig. En als ik dan toch slaap, dan slaap ik te veel. Daar staat tegen­over dat ik zo goed als alti­jd m’n dromen herin­ner. Ook dat hou ik bij. Wil u dat alle­maal eens lezen?
 11. Ik kan soms ontzettend lui zijn. Punt.
 12. Over dat lijf van mij. Op mijn link­er elle­boog staat een aard­beivormige moed­ervlek. Knieën, da’s één grote roze lap vel van spe­len en vallen. Mijn boven­ste wijshei­d­standen wer­den getrokken in nog geen vijf minuten. In de lente (nu dus) piepen mijn lon­gen soms. Wan­neer ik m’n vad­er en groot­vaders bek­ijk, pri­js ik mij gelukkig dat ik nooit kaal zal wor­den.
 13. Ik hou van zin­gen. Graag. Over­al. Niet op com­man­do. Wel bij mensen waar ik me op mijn gemak voel. En in het open­baar durf ik al eens luid fluiten op de muziek die op dat moment door m’n oren schalt.
 14. Wellicht zal ik nooit mijn draai vin­den. Hoe mooi Antwer­pen ook mag zijn, ik weet niet of dit wel mijn thuis is. Bel­gië miss­chien even­min. Ik kan me niet binden aan een locatie. Geen lenin­gen, geen hypotheek. Lief­st van al leef ik uit m’n kof­fer.
 15. Uit regel­matig filosofisch debat is gebleken dat mijn karak­ter te reduc­eren is tot de vol­gende drie ele­menten: altruïstisch, open mind­ed, eerlijk. Ik ervaar mijn wereld heel erg tac­tiel en sen­sueel.

Mor­gen deel twee in deze reeks 30 dagen over mezelf: #2. Waar komt de naam van dit blog van­daan?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

 1. Erg leuk stuk om te lezen! Blind schri­jven… ik ga het ook eens proberen. Meestal gaat mijn lamp aan, zoek­end in een rom­melig laat­je naar iets waar ik op kan schri­jven. Een pen is dan ook wel hand­ig… daar­na weer in slaap proberen te komen… tot de vol­gende ingev­ing dan.

  1. Hihi. Het lastig­ste van al is niet eens dat blind schri­jven in het donker, maar wel de vol­gende ocht­end je eigen kribbels proberen ont­ci­jfer­en. Wan­neer er meerdere opmerkin­gen over of door elka­ar staan moet toch even je tijd nemen. Wie had ook dur­ven denken dat die oplei­d­ing pale­ografie toch nog van pas zou komen!?

 2. Beste Sti­jn,
  (Jay Van Rys­sel hier)

  Pro­fi­ci­at met je nieuwe web design! Je hebt de grote stap naar Gen­e­sis gemaakt.
  *Sor­ry voor de late respons, Adwords account sus­pend­ed, nieuwe project, tal van extra vijan­den gemaakt met mijn project. Oh wel…

  Note To Self: Steal this post sub­ject for myself. Eerste keer dat zone onder­w­erp ziet. Leuk!

  Als iemand die veel in het buiten­land heeft gewoond: Iraq, Korea, Indone­sië, Marokko kan ik wel degelijk zeggen dat het een uniek ervar­ing is, en een heel andere per­spec­tief geeft tegen­over wonen in Bel­gië.

  Zal zek­er over een paar jaar ergens anders zit­ten. Thai­land miss­chien… hmmm.

  1. Hoi Jae. Toe­val­lig nam ik gis­teren nog een kijk­je op jouw laat­ste web­site. Die leek blijk­baar verd­we­nen. Met wat ben jij alle­maal bezig man? :-) De nieuwe ziet er anders ook goed uit.

   Dankjew­el voor de posi­tieve com­men­taar. Dit nieuwe design staat al een maand­je online. Er kwam wel wat test­werk bij kijken. Momenteel zit ik nog steeds op de bèta van Gen­e­sis 2.0, aangezien men voor de volledi­ge release afhanke­lijk is van Word­Press 3.6. En die release is blijk­baar zonet weer maar eens uit­gesteld.

   Fijn dat je inspi­ratie haalt uit deze lijst. Ik ga niet zeggen wat je moet doen, maar kan het wel warm aan­beve­len als ervar­ing. Zie ik de lan­den waar je eerder al ver­toefde, dan verwacht ik dat het zek­er een inter­es­sant ver­haal zal wor­den dat ik met plezi­er lees. Hou me dus zek­er op de hoogte!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *