Zeilboot richting zonsondergangGeen idee hoe ik hier pre­cies aan moet begin­nen, dus dan mak­en we maar wat lijst­jes.

Plannen

 • Pro­fes­sioneel ben ik bezig met een project dat eind dit jaar pas klaar is. Dat vereist een hele strakke plan­ning. En eens we klaar zijn begint pas het echte werk. Ik sta dan ook te pope­len om écht te begin­nen.
 • Dit jaar geen con­crete reis­plan­nen. Maar ik ver­welkom het toe­val. Serendip­i­ty. Op de reis­li­jst in mijn hoofd staan: Rome (dit week­end), Wenen (lief­st zolang de stad nog zomers groen is), iets ontspan­nend en daar­na iets stim­ulerend.

Dromen

 • Dat staat vast: Bel­gië achter me lat­en en de wereld omzw­er­ven. Ik wil let­ter­lijk en figu­urlijk mijn gren­zen ver­leggen. Niet in kleine beet­jes maar met grote spron­gen.

Doelen:

 • Anderen gelukkig mak­en. Ergens zie ik mezelf nog eindi­gen bij activisme of in de poli­tiek. Zolang ik mezelf maar niet weg­ci­jfer, want dat is een gek­end prob­leem.
 • Zelf gelukkig zijn. Kan dat een doel zijn? Ik denk het wel. Door de aaneen­scha­kel­ing van vele kleine din­gen voelt het nu al alsof ik con­stant op een wolk leef.

Mor­gen deel negen­tien in deze reeks 30 dagen over mezelf: #19: Mijn bij­naam en hoe ik die kreeg.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

10 reacties

 1. Hey hey, ben hier op jouw weblog beland door het googlen naar immofraude.
  En nu bli­jf ik lezen. Om 2u55 begot.
  Maar wat doet een mens wiens bior­itme even over­hoop ligt naar analo­gie van diens zek­er­he­den.. (retorisch!)
  Zoeken. En zucht­en. En zoeken. En lezen. En ont­dekken… dat er nog zoek­ers zijn.

  Gegroet.

  1. Hoi Vanes­sa. Bezoek­ers die zoeken, dat kom je niet vaak tegen. *knipoog* Uit jouw uitvo­erige omschri­jv­ing bij het Immoweb-bericht kan ik aflei­den dat je plan­nen hebt om een huis te kopen. Dat droomhuis vin­den in het vol­ge­bouwde Bel­gië lijkt me inder­daad geen een­voudi­ge opdracht. Meer de naald in de hooiberg. Is dat wat jouw bior­itme zo onder druk zet?

   Ik laat u nog deze quote.

   Seek noth­ing and you will find every­thing.

   1. Hi again!

    Een huis kopen is wel het laat­ste van mijn dromen (ten­z­ij ik bergen geld had èn een acute ver­liefd­heid op een pracht­woon­st).
    Mijn (kinder)droom is een deelti­jdse oplei­d­ing vol­gen aan een the­ater­school. Maar die is privé dus ontzettend duur. Mijn huidi­ge alleen­woon­toe­s­tand laat dit niet toe. Een samen­woon­toe­s­tand zit er niet in (met een vriend die niet goed weet wat hij wil). Dus zoeken naar iets goed­kop­ers. Wat nog geen garantie biedt dat ik dan vol­doende geld heb voor mijn oplei­d­ing.
    Wauw, ik ver­tel weer veel.
    Maar ik ben dankbaar een eerlijke ziel te “lezen” als reac­tie op fraudege­doe.

    Je houdt van quotes. Ik niet alti­jd. Ik ontwikkel ze liev­er zelf. Maar bij gebrek aan (levens)ervaring toch even mijn favori­ete voor het ogen­blik…

    Don’t focus on the prob­lem, focus on the solu­tion

    Groet­jes van een (be)Zoeker.

    Vanes­sa

    1. Gezien de vraag over immo­bil­iën dacht dat je een huis ging kopen. Miss­chien best om even af te wacht­en als je vriend nog onzek­er is over wat hij wel/niet wil doen. Jul­lie zullen dat wellicht vaak genoeg bespreken.

     Je mag gerust eerlijk zijn, zelfs al is dit open­baar en gebruik je jouw eigen naam. Die besliss­ing heb ik zelf al lang gele­den genomen. Ik wil geen moeite steken in iets anders oprechtheid.

     Be Who You Are
     and Say What You Feel
     Because Those Who Mind Don’t Mat­ter
     and Those Who Mat­ter Don’t Mind.
     (Dr. Seuss, orig­i­nal­ly by Bernard Baruch)

     Ik hou wel van quotes ja. Boven­staande was er een­t­je van mezelf dus dat mag wel. :-) Er staat hier nog een col­lec­tie van heel wat meer quotes. Ik vond het wel hand­ig om voort te bouwen op de lev­enswi­jshe­den van anderen. Wat dat betre­ft is die van jou des te toepas­selijk­er.

     You must be the change you want to see in the world.
     (Mahat­ma Gand­hi)

     1. Zolang je geen wan­de­lende BZN bent, is het me pri­ma! :-D (dat is niet kwet­send bedoeld hoor!)

      Tja, alleen-of samen­wo­nen en ver­huizen of niet of.… Of ik/wij er uit komen weet ik niet. Ik begin sti­laan te besef­fen dat ik mijn droom moet opber­gen. En dat klinkt negatief ja. En negatief is in deze helaas geen foute inter­pre­tatie. Maar dat van dat bos en die bomen, weet je wel.

      Ik heb er ook geen prob­leem mee dit effe open­baar te schri­jven. Wat dat betre­ft volg ik jouw quote.

      Groet­jens…

      V.

      1. Wan­de­lende BZN of niet, dat maakt weinig uit. Moest jij daar nu tegen zijn, dan nog zou ik gewoon mijn eigen ding bli­jven doen. :) Maar als het over lev­enswi­jshe­den gaat dan durf ik wel eens de grote kanon­nen boven­halen ja.

       Wat is dat hier alle­maal van “dromen opber­gen”? Van bomen en het bos? Een sprong in het diepe. Zon­der angst.

       1. Respect wat betre­ft je opvat­ting dat je toch je ding doet, ongeacht de mening van een ander.

        Die sprong in het diepe bli­jft een issue. Ik ben een duik­er met lichte water­vrees.
        In dit geval is het eerder willen duiken maar niet aan het gepaste mate­ri­aal ger­ak­en.

        (Vanessa,stop met zaniken)

        Bedankt alleszins voor de moedgev­ers!

        1. Niet dat ik iemand anders’ mening niet respecteer. Verre van. Ik zoek juist ander­s­denk­enden op. Maar ergens bli­jf ik wel steeds m’n eigen morele kom­pas vol­gen. Zo ook voor andere issues.

         Willen duiken zon­der mate­ri­aal is geen goed idee. Tal­ent zon­der mate­ri­aal zal lei­den tot onder­maatse resul­tat­en en ont­goocheling. Als het jou de moeite waard lijkt dan zal je ook wat moeite moeten steken in de financier­ing.

         Op zich is dat niet zaniken maar je eigen twi­jfels con­fron­teren. En dat is een goede zaak.

         1. Jep, dat financiergedeelte,daar wringt het schoen­t­je-of in dit geval ‘de zwemvlies’ ;) De gedachte dat ik elke (mater­iële) zek­er­heid over­bo­ord moet gooien en qua­si vanaf nul begin­nen om een droom te realis­eren, freaks me out. Angstige con­trole­f­reak met cre­atieve ambitie zkt moed en onderne­m­ingszin. En is in deze ook dankbaar voor het lezende oog van een onbek­ende. Die 30+ (ear­ly midlife) cri­sis, er is wat van aan. :)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *