Leren drummen met Tim Ferriss

Leren drum­men in vijf dagen, dat is de uitdag­ing die Tim Fer­riss zich stelde voor zijn nieuwe reeks van exper­i­menten. De auteur van o.a. Five hour work­week staat bek­end om zijn manier waarop hij alles reduceert tot de essen­tie. Daar­bij vol­gt hij steeds het Pare­to-principe, de regel van 80–20: welke 20% ken­nis van drum­men heb ik nodig om 80% van het resul­taat te behalen?

https://www.youtube.com/watch?v=sT9n4ypT4aw

Uit­er­aard staat Tim er niet alleen voor. Hij kri­jgt begelei­d­ing van Stew­art Copeland van The Police. Deze ervaren rot leert hem de geheimen van iedere drum, hoe je jouw drum­sticks best kan vasthouden, de ver­schillen tussen kick, snare drum en hi-hat cym­balen, etc. Enkele weken gele­den was er een eten­t­je bij een vriend met een drum­s­tel. Daar heb ik zelf mogen ondervin­den hoe onmo­gelijk is om elk van je lede­mat­en een ander ritme te geven.

Tim Ferriss drumt mee met Foreigner
Tim Fer­riss drumt het num­mer ‘Hot Blod­ded’ tij­dens een optre­den van For­eign­er.

Op het einde van die week vol­gt de grandioze finale wan­neer hij tij­dens een live con­cert van For­eign­er het num­mer ‘Hot Blood­ed’ mag meespe­len. Serieuze uitdag­ing voor een begin­ner. Zalig om te zien hoe hij het er vanaf brengt.

Een pri­ma voor­beeld van hoe jezelf te con­fron­teren met jouw eigen gren­zen. Wat is de vol­gende grens die jij wil ver­leggen?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *