Dag­je vakantie, lied­je zin­gen, grap­je bedenken. En dan vooral mod­erne ver­sies van oude lied­jes. Want ik her­schri­jf wel vak­er bestaande lied­jes met een nieuwere tekst. Of het par­o­die of per­si­flage is, daar zijn we nog niet hele­maal uit. Bon, muziek dus.

Iek wiel deze nacht baa men liefke gon sloape
(Ik wil deze nacht bij mijn lief­je gaan slapen)

De klaank van de Stad mokt men ziel amo­ereus
(De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus)

Toch eb iek gien geld oem de buus te betoale
(Toch heb ik geen geld om de bus te betal­en)

Iek vien wel eun step­keu iel snel en ambitieus
(Ik vind wel een step­je heel snel en ambitieus)

Naar Ik wil deze nacht in de strat­en verd­walen van Wannes Van de Velde (1937–2008)

Dankuwel, Wannes Van de Stad. Want zo’n step­ke is een ambitieuze fiets zon­der trap­pers, ja toch? Alle­maal zelf bedacht met de gri­jze mas­sa. Niks geen Shit­G­PT op dit blog.

Nog?

 1. E‑stepjes (hier­boven)
 2. Insta­gram
 3. Tik­tok
 4. Face­book
 5. Fit­ness / Stra­va
 6. Bit­coin
 7. Hus­tle cul­ture
 8. FOMO & YOLO
 9. Lat­te & yoga
 10. Anx­i­ety
 11. Belast­ings­druk

Instagram

Hier een­t­je over Insta­gram likes. Want iedereen kent wel het dread­ed feel­ing van per ongeluk te dou­ble tap­pen op een mooie foto die je eigen­lijk niet durft te liken.

Er is geen banger hart, geen banger hart, dan dat van mij.

Als ik jouw foto like dan keert het zich tegen mij.

Dm je terug en schri­jft: “waarom like jij nu die van mij?”

Geen banger hart, dan dat van mij,

Geen banger hart, dan dat van mij,

Woo-hoe-oh, bang bang hart.

Naar Banger Hart van Rob de Nijs (°1942)

Over liken gespro­ken en geschreven: de sce­nar­is­ten van #LikeMe mogen alti­jd eens bellen voor een geüp­datete ver­sie van hun num­mers. We helpen Caro en haar vrien­den graag aan een vol­gend uitverkocht Sport­paleis.

Tiktok

Herken­bare plaag. Je kent ze wel als je hen ziet. In het restau­rant, op de trein, of een­der waar een foto­ge­nieke locatie zich laat gebruiken als set. En dan zek­er in com­bi­natie met het fake hup­pel-stap­je, “want dan lijkt uw been slanker.”

Twee meis­jes op het strand

Ze mak­en Tik­tok film­p­jes

Ze dromen alle­bei

Van influ­encer zijn

Naar Twee meis­jes van Ray­mond van het Groe­newoud (°1950)

Facebook

Want f*ck Zuck.

Hier laat ik je los Mark

Van hier­af moet je gaan

Zon­der cook­ies opslaan

Van hier­af moet je gaan

Naar Tim van Wim De Craene (1950–1990)

Fitness

Over de basic boys in basic fit.

Opz­ij opz­ij opz­ij

Maak plaats, maak plaats, maak plaats

Mijn Stra­va heeft ongelooflijke haast

We moeten ren­nen, bulken, cut­ten, flex­en, tonen, opstaan en weer door gaan

We kun­nen nu niet langer bli­jven staan

Een andere keer miss­chien

Dan zal ik het wel afve­g­en

Naar Opz­ij opz­ij opz­ij van Her­man van Veen (°1945)

Bitcoin

De mod­erne ver­sie van het Ponzi scheme.

’t Es al van cash, ’t is al van bit­coin

Ter com­pen­satie van mijn groin

Het es het lev­en niet dat hier telt

Ge zijt ne slecht­en of ge het veel geld

Al was het op een voet­balveld

Naar ’t Es al van macht, ’t es al van geld van Wal­ter De Buck (1934–2014)

Hustle culture

Omdat social media stikt van de spam­mers die perse willen tonen hoe rijk ze wer­den met drop­ship­pen.

Kansen komen, kansen gaan

Alleen hus­tlers bli­jven bestaan

Bèta’s hebben nooit afgezien

Die man­i­festen niet hun dromen

Naar Mia van Gor­ki en de onster­flijke Luc De Vos (1962–2014)

FOMO & YOLO

Prob­leem en oplossen in vier­let­ter­wo­or­den.

Want je kunt niets zek­er weten en alles gaat voor­bij

Maar ik FOMO [5x]

Zon­der jou erbij

Ik YOLO [5x]

Met jou erbij

Naar Avond van Boudewi­jn de Groot (°1944)

Latte & yoga

Zo ken­nen we alle­maal wel iemand.

En als je ’s mor­gens opstaat ben ik bij je

En miss­chien heb ik lat­te gezet

En als de zon schi­jnt buiten gaan we yoga’en in de duinen

En als het regent gaan we t’rug in bed

Naar Avond van Boudewi­jn de Groot (°1944)

Anxiety

Niet veel moeten aan­passen. Louis Neefs had helaas gelijk.

Dit is een lied voor de mensen die dread­en

Dat mor­gen de men­sheid al mors­dood zal zijn

Zelfs met dit lied is er niets meer te red­den

Begraven, gek­ist in een ste­nen woesti­jn

Naar Laat ons een bloem van Louis Neefs (1937–1980)

Belastingsdruk

Zék­er hier in Bel­gië

Betal­en, betal­en, dat kan ik goed

Dat kan ik blind­el­ings en met mijn ogen toe

Betal­en, betal­en, tegen mijn haar omhoog

Mijne pré was juist gestort, en m’n rek’nig weer­al droog

Naar Zuipe van Katas­troof

Next up

Welke grote kleinkun­ste­naars zal ik nog meer gebruiken ter inspi­ratie

Vlaamse kleinkun­star­ti­esten zoals: Zjef Vanuyt­sel, Hugo Raspo­et, Jan De Wilde, Louis Neefs, Willem Ver­man­dere, of Johan Ver­min­nen. Miss­chien zelfs de “Nestor van de Vlaamse kleinkun­st”, Miel Cools. Of een typ­is­che Ned­er­landse kleinkun­ste­naar zoals Wim Son­n­eveld. Die komen zek­er ook nog aan bod.

En ik zal ook eens put­ten uit het oude lijst­je van 100 op 1, edi­tie 2009.

Zelf ook ideeën? Smi­jt het op Twit­ter, hash­tag #actuelek­leinkun­st

Foto: Peter Van Ack­eren op Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.