Ich bin Schnappi

SchnappiLoes liet me vorige week luis­teren naar de orig­inele ver­sie. Van­daag las ik op het weblog van De Stan­daard dat er ook een rock- en een dance-ver­sie bestaan. Ik heb het hier over de num­mer één hit uit Duit­s­land en Oost­en­rijk: Schnap­pi, das kleine Krokodil. Best wel een leuke tekst trouwens.

Toen ik het eerst hoorde kwam het me ontzettend bek­end voor, ik moest meteen denken aan Jordy met zijn Dur dur d’être bébé. Dat lied­je hebben we in het zes­de studie­jaar nog moeten bren­gen op het schoolfeest. Best wel cool toen..

Terug naar de cur­sus nu. Mor­gen het laat­ste exa­m­en: wereld-sys­teem analyse.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.