Kleurboeken

Laatst gin­gen Loes en ik naar Atel­jee, een van de Gentse kringloop­winkels. Ze verkocht­en er ook boeken, dat zie je wel vak­er. Hun manier om de boeken te orde­nen is best wel orig­i­neel: alles vol­gens de kleur van de kaft.

Kleurboeken

Loes kocht een dubbelex­em­plaar van Home­rus met de Illias en de Odyssee (€2), ik koos tien exem­plaren van Nation­al Geo­graph­ic (€1). Nu de exa­m­ens gedaan zijn heb ik een week­end­je om even te ontspan­nen en eens wat anders te lezen dan Mid­deleeuwse, Mesopotamis­che of mega­lo­mane tek­sten.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.