Hoe bezitterig zijn uw kinderen? We willen geen kinderen die voortdurend zeuren om het nieuwste hebbeding. En toch puilt hun speelgoedkast uit. Brengt een materialistische maatschappij materialistische kinderen voort?

Hoe bezitterig zijn uw kinderenBrengt een materialistische maatschappij [ook] materialistische kinderen voort? “We leven in een maatschappij waarin veel belang wordt gehecht aan bezit en succes vaak wordt afgemeten aan de hoogte van je salaris”, zegt professor ontwikkelingspsychologie Maarten Vansteenkiste van de UGent. “Van universiteitsstudenten is aangetoond dat het belang dat ze hechten aan financieel en materiaal succes, in drie generaties is toegenomen.”

Vansteenkiste bestudeert samen met zijn collega Bart Soenens welke waarden mensen drijven bij keuzes en levensbeslissingen. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen twee levensdoelen.

  1. “Streef je intrinsieke levensdoelen na, dan hecht je vooral belang aan zelfontwikkeling, de opbouw van warme relaties, of wil je bijdragen aan de samenleving.
  2. Vandaag worden steeds meer mensen — volwassenen, maar ook jongeren en kinderen — verleid om extrinsieke doelen na te streven: financieel succes, status en populariteit, het schoonheidsideaal.

Onderzoek heeft aangetoond dat beide levensdoelen zich verhouden als de einden van een wip: hoe materialistischer je wordt, hoe minder waarde je hecht aan hechte relaties of een betere wereld.

Gelezen in De Standaard Weekblad (nr. 288, 4 maart 2017, pp. 22-25). Quote uit Material girls & boys van Nathalie Carpentier. Illustratie door Debora Lauwers.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *