Jane Elliott, ‘A Class Divided’ documentaire

A Class Divided, Jane Elliott

This third grade teacher gave the entire USA a les­son on dis­crim­i­na­tion: A Class Divid­ed. One day in 1968, Jane Elliott, a teacher in a small, all-white Iowa town, divid­ed her third-grade class into blue-eyed and brown-eyed groups and gave them a dar­ing les­son in dis­crim­i­na­tion.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Is het mogelijk om in het bez­it te komen van de doc­u­men­taire Blue Eyed? Zo ja, kunt u mij vertellen hoe ik moet han­de­len?

    Met vrien­delijke groet
    Car­ly

    1. Beste Simone. Vol­gens de offi­ciële web­site van Jane Elliott kan je bij hen een exem­plaar van de doc­u­men­taire online aankopen. Een kopie van ‘Blue Eyed’ (1996) zal je helaas wel $295 kosten (€220).

      Mij lijkt dat nogal door voor een film van 90 minuten. Zoi­ets betaal je tegen­wo­ordig niet eens meer voor een volledi­ge DVD-reeks van jouw favori­ete tele­visieserie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *