Wie of wat had de groot­ste impact op mijn nog korte lev­en? Dat is een bij­zon­der moeil­ijke vraag. Ik durf me niet meteen uit­spreken over bepaalde mensen. Over­loop ik het lijst­je in mijn hoofd, dan is er nie­mand die daar met kop en schoud­ers bove­nu­it steekt.

Desmond Morris: The Naked Ape
Desmond Mor­ris: The Naked Ape

Wel belan­grijk, en qua tim­ing waarschi­jn­lijk hele­maal fout, vond ik die eerste boeken van Desmond Mor­ris. Als kind was ik erg ver­legen. Zijn boeken over ‘de naak­te aap’ lieten me als jonge tiener inzien dat mensen hele­maal niet zo moeil­ijk zijn. Angst om iets fout te doen was niet nodig als je op voor­hand al de juiste sig­nalen kon oppikken.

Ander­som leerde ik zelf ook de juiste tech­nieken om me te ontspan­nen, een cre­atieve bui te stim­uleren of gewoon meer zelfvertrouwen te gener­eren in moeil­ijke sit­u­aties.

De voor­bi­je twintig jaren is dat eigen­lijk een tweede natu­ur gewor­den. Ik pik die din­gen op zon­der er nog echt bij na te denken. Wat de job betre­ft is zo’n empathie en inlev­ingsver­mo­gen uit­er­aard bij­zon­der hand­ig.

Miss­chien moet ik me eens spe­cialis­eren in antropolo­gie of soci­olo­gie.

Mor­gen deel acht in deze reeks 30 dagen over mezelf: #8. Korte-ter­mi­jn­doe­len deze maand en waarom.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *