Eeuwenoude gouden ring ontdekt in Griekenland

ArcheologieIn het vakantie­verbli­jf van een Griekse man die enkele weken gele­den stierf, is een gouden ring van meer dan 3.500 jaar oud ont­dekt. Momenteel wordt het voor­w­erp door experts van het Arche­ol­o­gisch Muse­um van Athene onder­zocht.

Op de ring, die ver­moedelijk uit de Myceense cul­tu­ur (1570–1150 v.Chr.) afkom­stig is, staat de mythol­o­gis­che held The­seus afge­beeld. Vol­gens de experts is het kleinood min­stens 400.000 euro waard.

De ring werd wellicht begin jaren ’50 door de Griekse man op een vuil­nishoop bene­den aan de Akropo­lis gevon­den. Het Atheense ken­teken werd toen vernieuwd en in die peri­ode gin­gen ook veel waarde­volle exem­plaren in onbek­ende omstandighe­den ver­loren.

Het was de schoon­dochter van de Griek die de waarde­volle ont­dekking deed en de Griekse autoriteit­en op de hoogte bracht.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.