Spyrou, de man van Spy, werd ein­delijk ge­re­con­stru­eerd op basis van zijn bot­ten. Het Ne­an­der­tha­ler ske­let werd in 1886 ont­dekt in een grot bij Namen.

Spyrou, de man van Spy

De voor­bi­je jaren werd hard gew­erkt aan de 3D-recon­struc­tie. Die werd gis­teren voorgesteld door het Konin­klijk Bel­gisch Insti­tu­ut voor Natu­ur­weten­schap­pen in Brus­sel. Best wel een patente vent als je hem zo in volle glo­rie ziet staan.

L'homme de Spy
L’homme de Spy in volle glo­rie

Het stand­beeld werd gemaakt door de broers Alfons en Adrie Ken­nis, twee pale­okun­ste­naars uit Ned­er­land die eerder al de Oost­en­rijkse ijs­mum­mie Ötzi recon­strueer­den.

Kennis & Kennis Reconstructions
Nauwkeurig werk door Ken­nis & Ken­nis Recon­struc­tions

De man van Spy leefde leefde tij­dens de laat­ste ijsti­jd, ongeveer 40.000 jaar gele­den en was een van de laat­ste Nean­derthalers die leefde op het Europese con­ti­nent. De recon­struc­tie is te bewon­deren in het Espace de l’Homme de Spy in Onoz, niet ver van de grot waar de bot­ten wer­den gevon­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

    1. In een duis­ter verleden studeerde ik nog geschiede­nis. ;-)

      Je moet het archief maar eens door­bladeren. Daar zit­ten nog meer van dat soort gelijkaardi­ge din­gen tussen.

      Wat verwachtte je miss­chien zelf qua con­tent van dit blog? Dat lijkt me wel eens inter­es­sant om te weten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *