Four more years

Four more yearsBlijk­baar heeft de meerder­heid van de Amerikaanse bevolk­ing gekozen voor een tweede ambt­ster­mi­jn van George Walk­er Bush.

Toch bestaan er nog genoeg Amerika­nen die veran­der­ing willen: 55.638.551 (47,99%) Amerika­nen stem­den voor de democ­ra­tis­che kan­di­daat. Dat was echter te weinig om de andere 59.209.925 (51,07%) er van te weer­houden Bush een tweede man­daat te geven.

Vele mensen over heel de wereld zijn het sterk oneens met deze besliss­ing, maar de con­ser­vatieve Amerikaan heeft zijn stem lat­en horen en blijk­baar is die luider dan deze van de veran­der­ing.

US Elections 2004 John Kerry wins

Ik ben tamelijk teleurgesteld, samen met nog wel wat meer mensen op deze aard­bol. Ver­schil­lende wereldlei­ders hebben moeite met de gedachte van nog­maals 4 jaar Bush & Co.

Het Kyoto-pro­to­col bijvoor­beeld, dat van­daag ondertek­end werd door de Rus­sis­che pres­i­dent Poet­in en bin­nen 90 dagen in werk­ing zal tre­den, is maar zwak als de groot­ste vervuil­er van alle­maal niet mee­doet.

Laat ons hopen dat de wereld in 2008 nog niet naar de vaan­t­jes is, dan is er nog een kans om de neo-con’s uit het Witte Huis te kri­j­gen.

De kans bestaat trouwens dat Hillary Rod­ham Clin­ton in 2008 kan­di­daat is voor de democ­ra­t­en, omdat ze deze keer niet mee heeft gedaan. Inter­es­sant, dat zou nog eens wat zijn..

Nou ja, tot dan zullen de Verenigde Stat­en en de rest van de wereld het moeten doen met Bush en Dick.

Beavis and Butt-head as Bush and Cheney

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.