Sagalassos tentoonstelling in Tongeren

S

agalas­sos in het zuiden van Turk­i­je was een Romeinse stad. Een team van arche­olo­gen deed er op­gra­ving­en. Die kan u sinds gis­teren in Ton­geren gaan bek­ijken in het provin­ci­aal Gal­lo-Romeins Muse­um.

Theater van Sagalassos

Het nog niet volledig ger­estau­reerde the­ater van Sagalas­sos

Deze nieuwe ten­toon­stelling toont de meest spec­tac­u­laire vond­sten — een kolos­saal stand­beeld van keiz­er Hadri­anus (117–138) — alsook een gede­tailleerde maque­tte van de site. Zek­er de moeite wan­neer het weer even tegen zit en je wil toch iets leuks doen met de kinderen.

Hoofd van keizer Hadrianus

Het hoofd van de kolos van keiz­er Hadri­anus

Sagalas­sos, City of Dreams is nog te bezoeken tot deze zomer (17 juni 2012). Zelf ga ik zek­er ook de web­site van dit interes­sante onder­zoeks­project uit­spitten voor meer achter­grond en geschiede­nis. :-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *