De zomer­sol­den in Bel­gië zijn alvast goed begonnen. Alle winkel­strat­en in Bel­gië lopen vol van mensen op zoek naar unieke koop­jes.

De Bel­gis­che sol­den begonnen offi­cieel op don­derdag 4 juli 2010. Om de verkoop extra kracht bij te zetten hanteren som­mige winkels andere open­ing­suren tij­dens de sol­den.

Solden in Antwerpen

Meir in Antwerpen
Meir in Antwer­pen
Antwer­pen is een van de pop­u­lairste winkel­st­e­den van Bel­gië. Tij­dens een citytrip of bezoek kan je zow­el grote als kleine winkels tegenkomen. De vele winkel­strat­en zor­gen voor een uniek aan­bod. De Meir alleen al trekt zo’n 240.000 bezoek­ers per week aan.

Het klop­pende winkel­hart van Antwer­pen bevin­dt zich ron­dom de Meir en de Stads­feestza­al: :Schut­ter­shof­s­traat, Hop­land, De Key­ser­lei, Huide­vet­tersstraat en Leopold­straat.

Volg je de Meir naar de Schelde en de oude bin­nen­stad, dan kom je een terecht in het op de Groen­plaats en haar vele modieuze zijs­trat­en. Nationalestraat, Kam­men­straat, Schri­jn­werk­ersstraat, Wiegstraat en Korte Gasthuis­straat.

Zomersolden in Gent

Graslei en Korenlei in Gent
Graslei en Koren­lei in Gent
Gent heeft vele leuke winkels. De pop­u­lairste winkel­straat is de Veld­straat. Volg deze naar het noor­den, en via de Koren­markt en Lange­mu­nt kom je uit op de Vri­jdag­markt. Gezel­lig shop­pen kan je ook in de Vold­er­sstraat , Vlaan­deren­straat en Shop­ping­cen­ter Gent Zuid.

Koopjes in Hasselt

Grote Markt in Hasselt
Grote Markt in Has­selt
Met haar vele boetiek­jes, luxe winkels en spe­ci­aalza­k­en is Has­selt zek­er een aan­rad­er. De stad pro­fileert zich al enkele jaren als een echte mod­estad. Dé winkel­strat­en bij utis­tek zijn de Kon­ing Albert­straat , Hoogstraat en Demer­straat — ze lopen van noord naar zuid over de Grote Markt.

Naast deze hoofd­stat­en kan je in de zijs­trat­en ook ver­schil­lende boetiek­jes terugvin­den: Haver­markt , Kapel­straat , Alde­straat en Lom­baard­straat. De strat­en ron­dom de Twee­t­oren­wijk ken­nen ook een hero­plev­ing.

Winkels in Leuven

Bondgenotenlaan in Leuven
Bondgenoten­laan in Leu­ven
De com­bi­natie van het his­torische stad­s­cen­trum, de unieke winkelt­jes en de uit­ge­brei­de hore­ca-voorzienin­gen mak­en van Leu­ven een echte aan­rad­er. Grote winkelketens vin­dt je langs de Bondgenoten­laan.

Winke­len in Leu­ven is aan­ge­naam omdat de winkel­strat­en dicht bij elka­ar liggen: Brus­selses­traat, Diest­ses­traat, Mechelses­traat, Tiens­es­traat en Par­i­jsstraat. Winkelplezi­er gegaran­deerd!

Winkelen in Brussel

Koninginnegalerij in Brussel
Koningin­nega­ler­ij in Brus­sel
Brus­sel kent een echte mix van winkel­mo­gelijkhe­den. Van de brede winkel­boule­vards in de boven­stad tot de smalle steeg­jes in het oude cen­trum. Van rom­melige antiek­winkelt­jes tot lux­ueuze winkel­ga­ler­i­jen zoals de Koningin­nega­ler­ij (Sint-Huber­tus).

De druk­st­be­zochte winkels liggen aan de autovri­je Nieuw­straat. Voor chique of jonge merken kan je terecht in bij de Louiza­laan en Water­loolaan. Kleinere boetiek­jes kom je tegen in de gezel­lig Grote Zav­el. Bezoek zek­er ook de antiekza­k­en ron­dom de Blaesstraat.

Winkelstraten in Brugge

Steenstraat in Brugge
Steen­straat in Brugge
Als toeris­tis­che trek­pleis­ter kent Brugge vele ’toeris­ten­shops’ zoals chocolaterie’s bier­spe­ci­aalza­k­en en anti­quairs. Dit belet niet dat je goed kan winke­len in het “Venetie van het Noor­den”.

In de Steen­straat en Geld­muntstraat kan je bek­ende grote ketens terugvin­den. De Noordzand­straat en Zuidzand­straat verbinden de Markt met ’t Zand. Gezel­lige boetiek­jes zijn te vin­den in de Mari­as­traat, Philip­stock­straat en Vlam­ingstraat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.