Over de kunstsmokkel van ISIS via België

Je zou denken dat onze overheid zijn lesje leerde na de aanslagen van 22 maart. Helaas staat men, door passiviteit en besparingen, toe dat terreurorganisatie ISIS fondsen blijft werven in België, o.a. door de verkoop van kunstsmokkel uit strijdgebieden. Een van de daders van de terreuraanslagen van 22 maart in Brussel was actief betrokken bij …

Over klassenjustitie in België

Opnieuw een signaal van opkomende klassenjustitie in België. In een neoliberaal denkkader wordt de rechterlijke macht herleid tot een verlengstuk van de uitvoerende macht. Dat gebeurt heel subtiel, maar niet minder dwingend. In de eerste plaats via organisatorische mechanismen, maar zo’n inbedding heeft ook inhoudelijke gevolgen. Als justitie minder middelen heeft, kan het geen complex …

De Dappersten aller Galliërs

Aanslagen en terrorisme. Na de recente gebeurtenissen in Parijs en Verviers zit de schrik er opnieuw dik in. Dat is toch wat ik afleidt uit alle berichten in de media. Schoolreizen die worden afgelast, soldaten in de straten, allochtonen die worden nagekeken met wantrouwen. Een mens zou voor minder bang worden van de buitenwereld. Terreurdreiging Het terreurniveau in België blijft hoog. De …

Onze maatschappelijke clash tussen spaarzaamheid en verspilzucht

Heeft het allemaal nog wel zin, dat ecologisch denken? Dirk Draulans deze week in Knack:1 De nu-al-overtuigden in het concept van duurzamer leven schermen graag met de vele initiatieven van burgers om het tij te keren. Voedselteams, autodelen, groepsaankopen van groene stroom… er worden inderdaad inspanningen geleverd om het roer om te gooien. Maar zullen …

Antwerpen of Midden-Brabant?

Het voorstel om de provincie Antwerpen te hernoemen tot ‘Midden-Brabant’ is weer zo’n politieke non-discussie. Politici gaan ver om media-aandacht te krijgen. Aan zo’n getwist over namen komt nooit een einde. Belangrijker thema’s blijven ondertussen onopgelost. Zoals de naamsverandering van al onze andere provincies.

Stemtest gedaan voor de verkiezingen van 2014. En wat nu?

Stemtesten vliegen u om de oren. Zondag zijn de verkiezingen 2014. In tegenstelling tot andere jaren heb ik deze keer geen enkel debat gevolgd. Geen enkel. Want er is geen televisie meer. Eigenlijk maakt dat weinig uit, want de beloften uit die laatste maanden voor de verkiezingen geloof je best toch niet. Ik kijk eerder …