Zomersolden

Binnen enkele weken starten de zomer­sol­den in Bel­gië. De zomerkoop­jes duren van 1 juli tot 31 juli 2010. Samen met de zomer­vakantie zijn ook de sol­den in aan­tocht.

Van don­derdag 1 juli tot en met zater­dag 31 juli verkopen bij­na alle winkels artikels hun pro­ducten aan een ver­laagde pri­js. Dankz­ij flex­i­belere open­ing­suren bli­jven bepaalde winkels ook veel langer open. Zondag 4 juli is een koop­zondag en zijn alle winkels open op zondag.

7 slimme tips voor de solden

  1. De dag voor­dat de koop­jes offi­cieel begin­nen kan je alvast op verken­ning gaan. Vraag het winkelper­son­eel in kled­ing­winkels naar de beschik­bare kleuren of gelijkaardi­ge mod­ellen.
  2. Ga je kledij kopen, draag dan iets com­fort­a­bele kled­ing, iets wat je snel aan en uit kan trekken. Zo ga je sneller kun­nen passen, heb je min­der stress en zal uitein­delijk ook de rij aan de pashok­jes kor­ter zijn.
  3. Draag com­fort­a­bele schoe­nen die snel uit­gaan. Voor vrouwen zijn ballerina’s ideaal.
  4. Neem een eerlijke vriend(in) mee als ‘kap­stok’. Met enkele vrien­den of vriendin­nen erbij zul je ook vlug­ger echte koop­jes vin­den.
  5. Zorg voor een grote tas waar je alles in kwi­jt kan, en toch snel je porte­feuille kan terugvin­den.
  6. Zeul geen over­bod­i­ge acces­soires mee. Jassen, para­plu en dergelijke meer laat je best thuis.
  7. De kortin­gen sti­j­gen naar­mate het einde van de sol­den in zicht komt. De voor­raad zal ook afne­men, maar je kan toch nog superkoop­jes doen.

Begin vol­gend jaar zijn er opnieuw de win­ter­sol­den 2011, van 3 jan­u­ari tot 31 jan­u­ari 2011.

Foto: antwer­penR

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

    1. Dude, relax, dit is een bericht van vorig jaar. Voor de zomer­sol­den 2011 moet je miss­chien eerder eens op een ander gaan zoeken. Toch denk ik dat de boven­staan­den tips nog steeds rel­e­vant bli­jven, zelfs voor de sol­den van 2011.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *