Welcome to South Africa!

Of ook wel “Welkom in Suid-Afri­ka!” zoals je dat in het Afrikaans zegt. De vlucht naar Kaap­stad was al bij al nog goed meegevallen, afgezien van wat tur­bu­len­tie boven Lagos en omstreken. Tegen de ocht­end zag je in het oost­en de Afrikaanse zon opkomen. Enkele uren lat­er passeer­den we de brede stran­den van Cape Town, met touch­down in CPT air­port om iets over nege­nen. Je hor­loge verzetten is niet nodig want het is dezelfde tijd­zone als in Bel­gië.

Tafelberg gezien vanaf de luchthaven
De Tafel­berg, gezien vanaf de luchthaven van Kaap­stad

Kom je de luchthaven buiten, dan ligt de tafel­berg vlak voor je neus! Een knal­gele bus bracht de Bel­gen en Mex­i­ca­nen naar het hotel. Onder­weg werd ik voor het eerst gecon­fron­teerd met de grote tegen­stelling tussen arm en rijk in dit land: de ene slop­pen­wijk na de andere gleed voor­bij in de schaduw van Table Moun­tain. Na aankomst maar vlak voor de pers brief­ing was er nog even tijd voor een ver­fris­sende douche, waar­na iedereen zich terugtrok om wat slaap in de halen.

Suite in The Pepper Club
Hal­lo! De suite in Pep­per Club hotel is grot­er dan ons apparte­ment

Daar­na trokken we de stad in. Het weer leek van­mor­gen nog ner­gens op — het is nu win­ter in Zuid-Afri­ka — maar tegen de namid­dag viel dat al bij al goed mee. We vertrokken lang Long Street, een straat die veel weg heeft van het oude New Orleans. Zo kwa­men we iets lat­er in de Com­pa­ny Gar­dens terecht, een botanis­che tuin om u tegen te zeggen. En net als in Lon­den heb je ook hier grote eekhoorns die je kleren hele­maal afspeuren op zoek naar iets eet­baars. Zelf gin­gen we dan ook maar wat te eten zoeken.

Cafe Santé in Cape Town
Lekker orig­i­neel Afrikaans doen in Café San­té ;-)

Voor vanavond stond alvast heel wat op het pro­gram­ma: een demon­stratie van de vier ver­schil­lende cock­tails ont­wor­pen door Face­book fans, een tien minuten durend inter­view met lokale muziek­ster Culoe De Song, en een feestje op het dak­ter­ras van het Grand Dad­dy hotel. Op dat dak staan trouwens enkele car­a­vantrail­ers waarin je kan over­nacht­en. Een zot idee! De mensen hier vallen trouwens pri­ma mee. :-)

Foto­shoot van in de car­a­van. Afbeeld­ing vol­gt nog. Gebruik tot dan maar uw ver­beeld­ing. >

Meer updates via #jbpar­ty en @aardling op Twit­ter! :-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Smaakvolle web­site, leuke artike­len, mooi geïl­lus­treerd. Die eekhoorns komen me bek­end voor uit de VS. Van die grote gri­jze?

    1. Inder­daad Den­nis. Die grote eekhoorns zit­ten er inder­daad. In het park om de hoek van ons hotel, lang­sheen Gov­ern­ment Avenue, zat­en de bomen er vol van. Gui­t­ige kleine rakkers die zo op je been spron­gen om ver­vol­gens om zoek te gaan naar iets eet­baars. Oppassen geblazen met losse voor­w­er­pen in je broekza­kken. ;)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *