Dat het op straat niet alti­jd even prop­er is wist ik al, maar dat we in vergelijk­ing met de rest van de wereld een van de vuil­ste plekken van alle­maal zijn had ik toch niet verwacht.

Vlaanderen vervuiling stikstofdioxide

Dat ziet er dus niet zo goed uit voor onze regering als die graag de Kyoto-norm haalt én de economie wil aanzwen­ge­len.

De Europese milieusatel­li­et Envisat heeft voor de eerste keer een gede­tailleerd beeld doorges­traald van de vervuil­ing door stik­stof­diox­ide op onze pla­neet. Uit de kaart blijkt dat Vlaan­deren duidelijk behoort tot de top­drie van de meest vervuilde regio’s ter wereld. De rede­nen zijn de grote bevolk­ings­dichtheid en de uit­stoot veroorza­akt door menselijke activiteit­en, zoals ver­keer en indus­trie.

Stik­stof­diox­ide is ver­ant­wo­ordelijk voor long- en ademhal­ing­sprob­le­men, ast­ma en allergie.

(Bron­nen: het onder­zoek zelf en een kran­ten­bericht)

Als een van de vele mensen die last heeft van ademhal­ing­sprob­le­men (vooral dan in de zomer) moet ik de schuld toch bij ‘de anderen’ leggen, aangezien ik zelf geen auto heb, geen kachel en geen chemisch ver­w­erk­ings­bedri­jf.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *