Plastic afval

Het omzetten van oud plastic afval naar olie en brandstof. Dat is waar het bedrijf Agilyx, een kleine startup uit de Verenigde Staten, in slaagde.

Agilyx is the first in the world to economically convert difficult-to-recycle waste plastics into crude oil through a patented system that is scalable, versatile, and environmentally beneficial.

In tegenstelling tot aloude alchemisten die lood hoopten om te zetten naar goud, lijkt Agilyx weldegelijk geslaagd in het omzetten van gratuit afval naar dure brandstof. Een briljante oplossing voor een concreet probleem. Het is een idee waar ik zelf al langer meer rondloop, zonder de nodige expertise om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Hoe werk het?

Laat ik beginnen met te schetsen hoe men aardolie omzet naar brandstof en plastics. In een olieraffinaderij wordt ruwe olie verhit. Via destillatie verkrijgt men verschillende stoffen, afhankelijk van de temperatuur. Lichte stoffen stijgen (gassen), zware stoffen zakken (asfalt). Daartussen heb je heel wat schakeringen zoals benzine, kerosine, diesel, etc. Een van deze tussenproducten is ook nafta, waaruit men na het kraken op 900°C de gekende plastic kunststoffen maakt die wij dagelijks gebruiken.

De omgekeerde variant van dit proces werkt iets anders. Kunststof wordt opgewarmd van vaste stof over gesmolten vloeibare staat tot gasvorm. Door condensatie worden deze gassen omgezet naar een synthetische olie. Na het verwijderen van ongewenste reststoffen wordt het resulterende gas terug omgezet naar een vloeistof. Deze vloeistof kan men gebruiken om nieuwe brandstoffen mee te maken.

Momenteel slaagt Agilyx er in om dagelijks 10 ton plastic om te zetten tot 60 vaten olie. Dat is relatief weinig. Men werkt echter aan een commerciële versie die 130 vaten per dag kan maken. Die upgrade zou binnen negen maanden op de markt komen.

Vooruitzichten

Wat kan dit betekenen voor de toekomst? Stel je voor dat men al het overtollige plastic terug kunnen omzetten naar brandstof. Het zou meteen het einde betekenen van schadelijke verbrandingsovens. Vuilnisbelten worden de goudmijnen van de toekomst. Hele visservloten maken korte metten met de drijvende vuilnisbelt in de Stille Oceaan.

Een optimist zou dit zien als een gouden kans voor nieuwe toepassingen binnen de recyclage van afvalproducten. Een pessimist zou benadrukken dat de uitstoot van uitlaatgassen alleen maar langer zou duren. Volgens mij ligt de waarheid in het midden. Deze nieuwe perspectieven voor toekomstig energieverbruik mogen niet automatisch impliceren dat het ok is om energie te blijven gebruiken zoals men dat nu doet. Want wat globaal energieverbruik betreft ben ik een groene jongen: ik mag er niet aan denken dat China en India binnenkort even kwistig omspringen met energie als Amerikanen of Europeanen…

Bron: Clean Techies, New Process Converts Plastic into Synthetic Crude Oil, 30 september 2011.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. bericht van sept.2011
    nu Mei 2013
    Geen verdere ontwikkeling?
    Of prietpraat

    1. Volgens de ‘media room’ van Agylix (terug te vinden op hun website) zijn ze nog steeds bezig met de verdere ontwikkeling. Je zou inderdaad toch mogen verwachten dat een dergelijke technologie ondertussen al wat steviger financiële backing had gekregen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *