Verhuizen naar Antwerpen

Een vriend van me zoekt een huis in Antwer­pen. Hij komt oor­spronke­lijk uit Ned­er­land en werd ver­liefd op deze stad aan de Schelde. Nu wil hij hier bli­jven. Begri­jpelijk. Hoe meer tijd je spendeert in deze stad, hoe nauw­er ze aan je hart komt te liggen.

Apparte­menten zoeken gaat niet vanzelf. Je kan wel door de strat­en wan­de­len en alle tele­foon­num­mers op de bor­d­jes noteren. Maar dat is op zich toch een grote invester­ing van je tijd. Slimme ver­hu­ur­ders zetten hun zoek­ert­jes online. Dan kan je als poten­tiële huur­der meteen weg­fil­teren wat niet bin­nen jouw bud­get valt. En als de foto’s van de bin­nenkant wat tegen­vallen hoef je niet node­loos jouw tijd te ver­doen met afsprak­en mak­en.

De voor­bi­je weken hebben we al enkele pan­den bezocht. Op papi­er zagen die er alle­maal erg mooi uit. Maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat meestal ook zo. Al twee keer bleek er een oplichter in het spel. Jam­mer maar helaas.

Een veel grot­er prob­leem is het uitkiezen van een buurt. Antwer­pen heeft zovéél leuke hoeken en plek­jes! Ik zou niet weten waar te begin­nen met mijn aan­raders… Uitein­delijk kies je zelf waar je thuis ligt.

Een open flat op het hippe Zuid? Een apparte­ment vlak­bij het oude cen­trum is dan weer prak­tisch. Een derde had uitzicht op de kathe­draal. Nabij het Riv­ieren­hof was alles rustig en groen ter­wi­jl je aan Noord heel wat sfeer kan opsnuiv­en.

Wat zouden jul­lie hem aan­raden?

Dit artikel ver­scheen oor­spronke­lijk op De Nieuwe Antwer­pe­naar.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

  1. 2060, ui­ter­aard. Er is een fijne, fi­guur­lij­ke hoek af. De ene dag ben je er ver­liefd op, de an­de­re dag erg­er je er dood aan. Maar ze leeft. Ze bou­geert. En van­uit de Han­dels­straat zie je (het top­je van) de ka­the­draal. Een mooie plek dus.

  2. Ik woon se­dert iets meer dan een jaar in het oude stads­cen­trum (ko­men­de van ‘den bui­ten’) en kan het ie­der­een ab­so­luut aan­ra­den. Voor de zich­ten (de ka­the­draal, Sint-Pie­ter en ‑Pau­lus­kerk, pi­to­res­ke straat­jes) dat ik heb van­uit mijn raam zou de ge­mid­del­de Ja­pan­ner on­ge­twij­feld veel geld geven! Al­tijd leeft het er ook. ’s Zo­mers met de vele ter­ras­jes in de buurt, ’s Win­ters met ge­zel­li­ge ta­fe­re­len in de na­bij­ge­le­gen win­kel­straat­jes. En als ik rust wil, dan sluit ik de ramen en is het muis­stil op mijn ap­par­te­ment­je. Best of both worlds, dus. Doen!

  3. Wij wonen nu een paar jaar met zicht op het Stadspark, super!! Vlak­bij het cen­trum, en toch de rust en het groen. Er wor­den momenteel flink wat apparte­menten aange­bo­den, en niet aan de gekke pri­jzen van het Zuid of Eiland­je. Kan de buurt alleen maar aan­beve­len.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *