Op de nieuwjaarsdrink

Naar jaar­lijkse tra­di­tie hield de Stad een nieuw­jaars­drink voor haar inwon­ers en iedereen die erbij wou zijn. Die drink stond al ieder jaar garant voor leuke momenten dus waren we ook deze keer van de par­tij. En zoals het een goede gas­theer betaamt bracht ik onze nieuw­ste Antwer­pe­naar mee.

Nieuwjaarsdrink AntwerpenDe Grote Markt stond goed vol. Niet zoveel volk als bij een EK- of WK-voet­bal­wed­stri­jd op groot scherm, maar toch meer dan een doorsnee avond tij­dens de ker­st­markt. Voor de kinderen was er een grote draaimolen en grime. Een opzwepende mur­ga stond garant voor ambiance. Dat kenden we al van Toer de Nord. Het mag duidelijk zijn dat Antwer­pen leeft.

Glühwein en bollekes

Toch zou je wat anders verwacht­en op zo’n frisse zondagocht­end. De organ­isatie had aan alles gedacht. Koude lijven wer­den opge­war­md met lekkere soep. Glüh­wein en bollekes vloei­den rijke­lijk. Tegen de mid­dag kon­den we ons geluk niet op toen bleek dat er niet één maar lief­st vier fri­etkra­men ston­den! Dat hongerke was even rap verd­we­nen als het gekomen was.

Vorige jaar wer­den er mut­sen uitgedeeld: een gri­jze met een klep voor de ven­ten, en een rode baret voor de dames. Eerder waren er al hand­schoe­nen met onze rode =A=. Dit jaar brei­den we onze col­lec­tie verder uit met een rood­gri­jze sjaal van Sport­ing Antwerp. Als de organ­isatie tegen vol­gend jaar een nieuwe win­ter­jas voorzi­et dan zou dat mij een drukke sol­dendag besparen.

De sfeer zat er goed in. Wat oor­spronke­lijk maar enkele uren zou duren werd uitein­delijk een hele namid­dag in ’t Stad onder fijne mensen. Dat er in 2013 meer van dat soort momenten mogen zijn.

Dit artikel ver­scheen oor­spronke­lijk op De Nieuwe Antwer­pe­naar.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *