Theoretisch Rijexamen

Theoretisch rijexamenEnkele uren gele­den ben ik ein­delijk mijn the­o­retisch exa­m­en gaan afleggen, in het exa­m­en­cen­trum van Alken. Vorige week en ook vanocht­end kwam de the­o­rie aan bod, deze namid­dag was het dus zover. Alles ging ver­bazend vlot. Ik gaf mijn pas af, zette me even­t­jes in de wachtkamer, en even­t­jes lat­er kwam een kalende oude man me halen om te begin­nen.

Er stond een oud­er­wetse com­put­er met een nog oud­er­wet­sere hoofdtele­foon en een toesten­bord met vier knop­pen: A, B, C, en T. Ik ging zit­ten en druk­te op T. De com­put­er stelde voor oom eerst enkele voor­beeld­vra­gen te bek­ijken, wat ik uit­er­aard ook deed. Daar­na was het tijd voor de 40 grote vra­gen.

Een mech­a­nis­che vrouwen­stem las de vra­gen en mogelijke antwo­or­den voor in mijn hoofdtele­foon, waar­na ik 15 sec­on­den kreeg om te antwo­or­den met een van de drie ABC-knop­pen. Vaak wist ik het antwo­ord bin­nen die 15 sec­on­den, en dan bracht de T‑knop me naar de vol­gende vraag. Al bij als was het niet moeil­ijk. Wel heb ik enkele keren te lang gewacht met afdrukken, omdat die spec­i­fieke vra­gen wat onduidelijk waren.

Na de vra­gen ver­scheen op mijn scherm het bericht dat ik ges­laagd was. Blij. :-) Achter­af vol­gde nog een afgeprinte brief met mijn volledig uit­slag:

Nr. serie van vra­gen: 42
Zware overtredin­gen: 0
Overige overtredin­gen: 5 (11, 20, 25, 37, 40)
Resul­taat: Ges­laagd

Tijd nu om in de auto de kruipen. Dan gaan we Gent onveilig mak­en; dat lijkt me in ieder geval min­der gevaar­lijk dan Antwer­pen of Brus­sel.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Een rijbe­wi­js dient niet om Gent onveilig te mak­en maar juist voor het omge­keerde ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *