FileWaarom doen mensen hun knip­per­licht­en aan bij een file?

De eerste weken dat ik mijn rijbe­wi­js op zak had vroeg ik me dat wel vak­er af. Tij­dens de rij­lessen kwam ik zelden stil­staand ver­keer tegen, en filevorm­ing in Lim­burg bestaat haast niet.

Enkele rit­ten naar Gent en Brus­sel leer­den me echter dat knip­per­licht­en een een­voudi­ge manier zijn om andere auto­mo­bilis­ten te waarschuwen voor een aankomende file.

Een rijbe­wi­js hebben wil dus zek­er niet zeggen dat je alles al weet.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.