Strange little girls

Strange little girlsMet mijn resultaat van deze test ben ik het helemaal eens:

You are the type of person who appreciates the balance of yin and yang, anima and animus. You embrace these elements of yourself freely and equally. Your life is about balance, about finding the perfect middle ground and harmonious state. You are also a very outspoken person, and you use your knowledge to educate others and try and make a difference in the world. You particularly dislike labels and stereotypes, preferring to think of people as fluid on all levels, personality and sexuality included. You’re a strong, passionate person.

“And so it goes, go round again….”

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.