Over venten en zaagwijven

Lene Kemps
Lene Kemps
Versc­holen tussen twee zetels op de trein vond ik een mag­a­zine, met daarin een stuk­je van Lene Kemps over hoe vrouwen man­nen veran­deren.1Lene Kemps, Hoe man­nen vrouwen veran­deren, Knack Week­end, num­mer 49 van 4 decem­ber 2013, p. 7. Dat soort antropol­o­gis­che onder­w­er­pen kan me wel boeien.

De eerste para­graaf trok meteen m’n aan­dacht.

“Meis­jes kijken naar een jon­gen en denken: ik maak er wel ‘ne vent’ van. Jon­gens kijken naar hun lief en denken: ik hoop dat ze alti­jd dat meis­je bli­jft.” Mijn groot­moed­er zei dat wel eens. Om me te vertellen dat ik niet moest proberen om een man te veel te willen veran­deren. “Dat lukt toch niet, je wordt er alleen maar heel moe van, en je bent ook niet meer dat meis­je dat hij zo graag ziet, maar je wordt een zaag.” Wijze les.

De rest van haar artikel gaat gelukkig dieper dan dit grap­pige vooro­ordeel. Zo blijkt dat “de zor­gende en helpende kant van meis­jes” het beste in man­nen naar boven brengt, en hen stim­uleert om “hof­fe­lijk, zacht en open te zijn in hun relaties.”

Tij­dens de laat­ste jaren van m’n mid­del­bare school was ik de enige jon­gen in onze klas. Ook op kot had ik meer vriendin­nen dan vrien­den; nu nog steeds eigen­lijk. Zou dat op mij een gelijkaardig effect hebben gehad?

Mijn vriendin heeft vier zussen. Laat ik de proef op de som nemen en kijken of m’n toekom­stige schoonva­d­er aan dit beeld vol­doet.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *