Wall­pa­per* Mag­a­zine start haar lijst­jes voor het ein­de­jaar met een pre­view van de Design Awards 2014. De win­naars wor­den pas bek­end gemaakt in jan­u­ari van vol­gend jaar. Tot dan is er wel al deze spe­ciale short­list van jury. Daar­tussen zit­ten heel wat par­elt­jes die mij zek­er kun­nen beko­ren.

Noma Bar en Chineasy
Op Face­book volg ik weinig merken­pag­i­na’s. De illus­traties van Noma Bar behoren tot dat select groep­je. Zijn werkt bli­jft me ver­rassen. Deze Chineasy voorstelling van Chi­nese karak­ters en hun beteke­nis is zo’n mooie tour de force.


De archi­tecten van Gluck+ plaat­sten de woonkamer van dit toren­huis tussen de boom­top­pen. Het resul­taat is een indruk­wekkend vergezicht. In het trap­pen­huis van Tow­er House, dat tegelijk dienst doet als luchtschacht, kan je de slaap­kamers terugvin­den. Spiegels aan de buitenkant zor­gen dat het huis hele­maal opgaat in zijn omgev­ing.

Lipstick Queen: Velvet Rope
Zelf kan ik er hele­maal niets mee doen, maar deze Vel­vet Rope-lip­pen­s­tift van Lip­stick Queen is klassiek en toch onge­woon. Die gouden fin­ish met even­wi­jdi­ge lij­nen lang­sheen de lengte zorgt voor een extra touch.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *