Alles komt goed. Dat is de cen­trale bood­schap in Klein Gebed­je van Tourist LeMC ft. Sticks. Het ver­haal van oor­logsvluchtelin­gen uit Syrië die met hun laat­ste spaar­centen naar Bel­gië vlucht­en, waar ze geen erken­ning kri­j­gen.

Vluchtelingen

Tegelijk­er­ti­jd vol­gt de cam­era een jong meis­je dat geld ophaalt om slachtof­fers te ste­unen. Soci­aal engage­ment en menselijkheid, waar ik zelf voort­durend voor ijver, lijkt de Vlaamse hiphop ein­delijk een vol­wassen gezicht te geven. Nog zo’n mooi voor­beeld is ons eigen Slongs Dievanongs.

Geldinzameling

De video­clip werd trouwens opgenomen hier om de hoek in Antwer­pen. Alti­jd fijn om uw eigen straat te zien passeren.

Bron: Tourist LeMC ft. Sticks – Klein Gebed­je (Remix)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Een lied met zeer veel diep­gang, toepas­baar voor een moeil­ijke peri­ode waarin wij en onze dochter al een tijd verk­eren. Ik heb dit lied aan haar lat­en horen. Ook al zit je zo diep, de troos­t­ende woor­den helpen mij om telkens opnieuw het posi­tieve te zien en de draad telkens weer op te pikken. “Da komt wel go schat­teke da komt wel goe!” Hartelijk dank hier­voor.

    1. Het doet me veel genoe­gen om te lezen hoeveel jul­lie aan deze muziek had­den. Ik hoop oprecht dat jul­lie moeil­ijke peri­ode vlug voor­bij mag zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *