De Nationale Bank heeft in 2010 zo’n 158 miljoen oude Bel­gis­che frank bin­nengekre­gen, omgerek­end bij­na €4 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank voor de eerste elf maan­den van het jaar.

Bij de Nationale Bank kun­nen nog steeds brief­jes van 100, 200, 500, 1.000, 2.000 en 10.000 Bel­gis­che frank wor­den omgeruild. Muntstukken in Bel­gis­che frank kun­nen niet meer wor­den ingewis­seld.

Oude Belgische frank biljetten
Oude Bel­gis­che frank bil­jet­ten

Van de kle­in­ste bil­jet­ten van 100 en 200 is nog ongeveer 10% in omloop, zo schat de Nationale Bank. De groot­ste bil­jet­ten zijn bij­na alle­maal terugge­bracht. In totaal zat er eind novem­ber nog steeds voor €165 miljoen Bel­gis­che brief­jes in kousen, onder matrassen en in zakken van lang ver­geten jassen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.