Orioni Mark: vuile dief!Michael’s post van gis­ter­e­navond herin­nerde mij eraan dat ik nog iets ging schri­jven over mijn weblogstalk(st)er. Het is onder­tussen al enkele maan­den gele­den sinds ik ont­dek­te dat er een imi­ta­tor rond­liep, maar bij het opnieuw bek­ijken van zijn/haar bericht­en wordt ik nog steeds boos.

Het eerste teken ont­dek­te ik via Tech­no­rati, door gewoon even­t­jes op te zoeken wie alle­maal naar dit weblog linkt. Daar stond toen ook ene Ori­on-Mark tussen. Uit nieuws­gierigheid ben ik even gaan kijken wat ie zo alle­maal schreef, maar wat ik vond was veron­trustend.

Niet alleen pikt hij/zij let­ter­lijk inhoud, ook de com­mentaren wor­den gestolen. Zow­el ikzelf als mijn vriendin wor­den schan­de­loos nagepraat. Zelfs het fotoal­bum bevat gerief dat van mij is. Om vergelijken makke­lijk­er te mak­en, hier een kort overzicht­je. (Met de nageaapte com­mentaren erbij zou de lijst alleen maar langer wor­den.)

Ik heb inder­ti­jd eens uit­ge­zocht hoe het zit met de ’terms & con­di­tions’ van MSN Spaces maar heb toen besloten nog geen stap­pen te onderne­men. Het was mijn bedoel­ing te wacht­en tot ik meer te weten kwam over wie dit is. Spi­jtig genoeg is de kopieer­ma­chine eind augus­tus stil­gevallen, waar­door ik nog steeds niet weet om wie het gaat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

  1. Dat e‑mailadres is waarschi­jn­lijk al meerdere keren door de zoek­ma­chine gegaan en is waarschi­jn­lijk een flauwe dek­man­tel. De rest lijkt me ook alle­maal fake, want ik ver­denk eerder een per­soon van het vrouwelijke ges­lacht. Vraag me niet waarom, ik heb alleen maar een sterk ver­moe­den.

  2. Heb je zijn profiel gelezen:

    “Ik ben Mark en ik zit op kot. Ik ben redelijk groot, bru­ine haren-ogen, sportief, prater, onhandig, ongelofe­lijk tot over mijn oren ver­liefd, een *dromer*, eerder een gevoels­mens en kan van humeur omslaan in een halve min­u­ut… –> rambokip@hotmail.com” (ram­bokip ???)

    Spam ‘m te plet­ter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *