In Saqqara, 19 kilo­me­ter ten zuiden van Cairo, ligt de necrop­o­lis van het oude Mem­phis. Het team van dr. Zahi Hawass heeft er een nieuwe piramide ont­dekt, de 118de tot nu toe. Het gaat om het meer dan 4000 jaar oude graf van koningin Sesheshet, moed­er van farao Teti (2323–2291 v.Chr.), stichter van de 6de dynas­tie van het Oude Koninkrijk. Bin­nen en nu en twee weken willen de onder­zoek­ers het graf betre­den.

Piramide van Sesheshet in Saqqara
Een overzicht van de site van de recent ont­dek­te piramide in de streek Saqqara in Cairo.
Piramide van Sesheshet in Saqqara
Een Egyp­tis­che arbei­der her­steld een arte­fact, gevon­den op de site van deze piramide uit de 6de dynas­tie.
De piramide van Sesheshet te Saqqara in Egypte
Een Egyp­tis­che arbei­der loopt voor­bij de trap­pen­piramide van Saqqara, nabij de onlangs ont­dek­te piramide die wellicht de begraaf­plaats vormt van Koningin Sesh­e­set.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. Geagte,
  Wij zouden graag infor­matie weten over het nieuwe Egypte nu.
  En ook over het ’ nieuwe’ Egyp­tis­che peramiede.
  Zouden u ons info doors­turen en ivenueel ook afbeeldin­gen.
  Voor 11/06/2009 wilt u ons info­matie sturen.…..
  Met vrien­delijke groeten,
  Nao­mi Van Cauter,Sara Deleuze

 2. Geacht,

  WIj zouden graag inf­go hebbe over Egypte
  deze site is niet zo inter­es­sant want je vind er ni zo veel
  mety vrien­delijke groete,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *