The Unfinished Swan, preview

The Unfinished Swan

The Unfinished Swan is a first-person “painting game” set in the abstract, featureless environment of an entirely white world. You use a gun that shoots either black or white paint balls in order to find the way to your destination. No idea if the game play will be any good, but aesthetically it’s gorgeous.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.