Moneyball met Brad PittBilly Beane (Brad Pitt), man­ag­er van een kleine base­ball­club, is gefrus­treerd omdat alle rijke clubs zijn beste spel­ers wegkopen en zo qua­si onover­win­nelijk zijn. Tij­dens zo’n verkoop van een van zijn spel­ers botst hij op com­put­ern­erd Peter Brand (Jon­ah Hill). Die heeft een pro­gram­ma bedacht waarmee spel­ers vol­gens totaal andere cri­te­ria wor­den beo­ordeeld dan gebruike­lijk is in de sport. Alhoewel hij aan­vanke­lijk erg scep­tisch staat en tegen­wind kri­jgt vanu­it de oude rot­ten bin­nen zijn team­lei­d­ing besluit Bil­ly het pro­gram­ma van Peter toch toe te passen.

Dit op feit­en gebaseerd sport­dra­ma van Ben­nett Miller is een van de beste films in zijn genre en een van de meest intel­li­gente films over de ver-van-mijn-bed-show die Amerikaans base­ball is voor ons Bel­gen. De orig­inele cast slaagt er in om dit nogal bizarre onder­w­erp toch op een fascinerende manier te bren­gen. Het groot­ste won­der van Mon­ey­ball is de manier waarop de com­plexe materie van sta­tistieken, programma’s en sport­ter­men uit de doeken wordt gedaan. Miller mag vooral zijn sce­nar­is­ten, Aaron Sorkin (The Social Net­work) en Steven Zail­lian (Schindler’s List), bedanken voor hun geweldige script vol geestige dialo­gen.

Van mij kri­jgt deze film 2 ster­ren. Leuk om zien, maar niet meteen een aankoop waard. Wacht dus tot hij op tv komt en je zal er vast een leuke avond aan hebben.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *