Memoirs of a Geisha

Het is 1929. Het arme, negen­jarige meis­je Chiyo (Ziyi Zhang) wordt verkocht aan een geishahuis in Kyoto. Daar onder­gaat ze de wrede behan­del­ing van hoofdgeisha Hat­sumo­mo (Gong Li), die ondanks haar eigen suc­ces erg jalo­ers is op de schoonheid van Chiyo. De rivale van Hat­sumo­mo, Mame­ha (Michelle Yeoh), neemt Chiyo onder haar hoede, en onder haar lei­d­ing wordt zij getraind tot de geisha Sayuri met vaardighe­den op artistiek en soci­aal gebied. Zo komt zij als ver­maard geisha terecht in een wereld van weelde, priv­i­leges en poli­tieke intriges.

Het script is gebaseerd op een roman van Arthur Gold­en uit 1997. Alhoewel hij deze keer een beet­je op de achter­grond meespeelt, hoort ook de onver­mi­jdelijke Ken Watan­abe bij het rijt­je Azi­atis­che super­ster­ren die in deze prent meespe­len. En het mag gezegd wor­den dat de muziek van John Williams zeer te smak­en valt. Begri­jpelijk dus dat de film drie Oscarnom­i­naties wist te verzil­v­eren: de film won Acad­e­my Awards voor Cin­e­matografie, Kos­tu­umon­twer­pen en Art Direc­tion.

Adem­ben­e­mend.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.