Iraanse hongerstakers

Ramadan Iraanse hongerstakersIn Brus­sel zijn een aan­tal asiel­zoek­ers begonnen aan een honger­stak­ing. Hier­mee hopen ze (sneller) een verbli­jfsver­gun­ning te kri­j­gen. Maar het is toch Ramadan voor alle moslims?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

 1. Dat is zoo kei­hard waar, hele­maal niet meer aan gedacht.
  Het zijn miss­chien geen moslims ?

 2. Buiten natu­urlijk het feit dat de vas­ten­maand intussen al lang achter de rug is, toch het vol­gende.
  Er is een immens ver­schil tussen een honger­stak­ing en vas­ten.
  Vas­ten houdt in dat je eet, drink noch rookt gedurende de dag. Honger­stak­ing houdt dat je niet eet tout court, niet tot ‘savonds, niet tot de vol­gende mor­gen, maar gewoon­weg niet, gedurende de duur van de stak­ing.
  Drinken gebeurt meestal wel, ten­z­ij bij een zoge­naamde ‘honger­stak­ing totaan de dood’ dan wordt er ook niet gedronken.
  Feit dat je dergelijke zak­en door elka­ar wenst te slaan getu­igd van ofwel een zekere mate van onwe­tend­heid of van platvlo­ers racisme. Dat is toch pijn­lijk ze.

  1. Als racist beschouw ik mezelf aller­minst – dat staat zelfs niet in mijn woor­den­boek – en uit onwe­tend­heid heb ik dit bericht nu ook weer niet geschreven.

   Als je uit­gaat van een per­soon met af en toe een absurd gevoel voor humor kom je al dichter in de buurt. Ik begri­jp de sit­u­atie van de honger­stak­ers weldegelijk, en moest ik politi­cus zijn zou het zek­er poli­tiek incor­rect zijn om daar op humoris­tis­che wijze mee om te sprin­gen.

   Aangezien ik echter geen politi­cus ben ik van mening dat ik deze tegen­draadse opmerk­ing op mijn weblog mag plaat­sen. Smak­en ver­schillen, en humor dus ook. In ieder geval ben je wel bedankt voor je ver­duidelijk­ende opmerk­ing. Honger­stak­en en Ramadan zijn absolu­ut twee ver­schil­lende zak­en.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *