Vorige week ging Euroscoop Genk, een nieuw film­com­plex naast de voor­ma­lige mijn­ter­reinen, voor het eerst open. Gis­ter­e­navond zijn we eens langs­ge­weest, om een film­p­je mee te pikken. Makke­lijk te bereiken, zo vlak langs de autosnel­weg E314, en de oude mijnge­bouwen stralen nog steeds geschiede­nis uit. Alleen aan de afw­erk­ing buiten moeten ze nog wat werken, want nie­mand loopt graag stukken door de mod­der.

Jessica Alba in bikiniBin­nen bleef het gelukkig droog, al kan je dat voor de film zelf niet zeggen. Into the Blue gaat over jonge schat­zoek­ers in het Caraïbisch gebied, met hoof­drollen voor Paul Walk­er en Jes­si­ca Alba. Zij vin­den samen met twee vrien­den een oud scheep­swrak. De prob­le­men begin­nen echter wan­neer er verderop ook een neergestort drugsvlieg­tu­ig blijkt te liggen.

Al bij al een mid­del­matige film met een voor­spel­baar ver­haal. Wie span­ning zoekt zit hier vol­gens mij niet meteen op z’n plaats. Wél de moeite zijn de beelden van de Bahamas, de mooie glooiende heuvel­land­schap­pen en vooral de onder­wa­ter­w­ereld. Huug zou er zich ongetwi­jfeld kun­nen uitleven.

Post Scrip­tum: Ter­wi­jl ik in de filmhal wat rond­liep zag ik in een hoek­je de affiche van The Chron­i­cles of Nar­nia hangen, een fan­tasty film bij ons pas op 21 decem­ber uitkomt, over het magis­che land Nar­nia. Als basis dienen de boeken van C. S. Lewis.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

  1. Idd, een heel mooi cin­ema­com­plex, ik ben er in het open­ingsweek­end eens langs­gere­den maar toen was het er ver­schrikke­lijk druk, te druk naar mijn goest­ing.
    Ik ga er zondag waarschi­jn­lijk terug, eens kijken naar een film­p­je. Welke zie ik dan wel.

  2. De beelden van de Bahamas zullen wel de moeite geweest zijn. Maar toch ook de mooie ver­schi­jn­ing van Jes­si­ca zek­er?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *