Wanneer je uit­gerust wakker wordt nog voor je wekker is gegaan. Buiten schi­jnt de zon en je kri­jgt een berg werk verzet. Om vijf voor negen lach je de wekker uit omdat ie nu pas begint.

De kabel van je oort­jes komt meteen los en raak­te niet node­loos ver­strikt in je broekzak.

Wan­neer je met de fiets aankomt sprin­gen alle licht­en op groen.1Check m’n fiet­sroutes van van­mor­gen op Run­K­eep­er.

De mensen zijn vrien­delijk en je zegt tegen iedereen: “Goede­mor­gen!” De heren van de groen­di­enst keken opgewekt terug en gin­gen aan de slag.

Je vol­gt je neus door vreemde strat­en en valt van de ene ver­rass­ing in de andere.

Een hert in het Nachtegalenpark
Een hert in het Nachte­galen­park

Iedere dag doe ik iets nieuws en leer ik bij. Tegen ieder goed idee roep ik luid­keels “Ja!” en gri­jp het met bei­de han­den beet. Heer­lijk.

Deze maand juli is alvast een van de beste ooit. Dankjew­el iedereen, jul­lie weten wie jul­lie zijn.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

    1. Dat is het! Ik ga er niet bewust achter zoeken. Het komt gewoon vanzelf. En dat maakt het des te leuk­er. Mensen verwacht­en het niet, en je ziet in één sec­onde hun gezicht opfleuren. Heer­lijk. :)

    1. Juli is voor­lop­ig nog lang niet voor­bij maar ik ga zek­er m’n uiter­ste best doen om van augus­tus net zo’n fan­tastis­che maand te mak­en. Missie: die dromen realiteit mak­en!

  1. Heer­lijk bericht om te lezen Sti­jn, ik kan me het zo inbeelden hoe je bent en anderen daarop rea­geren. Aansteke­lijk! Ik ga ook zwaaien straks naar iedereen op de autostrade :D

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *