I need you so much closer

Niets is wat het lijkt. Een eerste indruk is niet meer dan dat. In muziek kan je diezelfde dubbelzin­nigheid herken­nen. Soms is de beteke­nis ver­loren gegaan omdat er te veel tijd ver­streken is tussen toen en nu. Neem bijvoor­beeld Niki­ta van Elton John, de opbeurende noot van deze zondagocht­end.

De opper­vlakkige luis­ter­aar hoort wat hij horen wil en verwacht: een num­mer over liefde en ver­lan­gen naar het onbereik­bare. De woor­den die hij gebruikt zijn daar­bij vanzelf­sprek­end. Ik heb je nodig. Ik wil je in m’n armen.

Oh Niki­ta you will nev­er know any­thing about my home
I’ll nev­er know how good it feels to hold you
Niki­ta I need you so
Oh Niki­ta is the oth­er side of any giv­en line in time
Count­ing ten tin sol­diers in a row
Oh no, Niki­ta you’ll nev­er know

Het num­mer kri­jgt een volledig andere dimen­sie wan­neer je het kan plaat­sen in zijn juiste con­text. John bracht het num­mer uit in 1985, in een wereld waar het com­mu­nis­tis­che blok van de Sov­jet-Unie nog bestond. Met zijn tekst wou hij de afs­tand tussen zichzelf en een onbek­ende grenswacht Niki­ta over­bruggen.1De oor­spronke­lijke video­clip bij dit num­mer had ik nog niet gezien toen ik dit schreef. Die clip maakt het ver­haal meteen duidelijk, al bli­jft dat op het eerste zicht opper­vlakkig en gaat er nog steeds een deel van de bood­schap ver­loren. Twee werelden die haast elka­ars tegen­polen leken. En toch zijn we uitein­delijk alle­maal mens.

Do you ever dream of me
Do you ever see the let­ters that I write
When you look up through the wire
Niki­ta do you count the stars at night

And if there comes a time
Guns and gates no longer hold you in
And if you’re free to make a choice
Just look towards the west and find a friend

Mensen denken nog heel vaak in hok­jes, en wor­den lastig wan­neer blijkt dat ze zelf in een hok­je zijn geplaatst. Kan je uitein­delijk wel iemand echt ken­nen? De wereld van toen was voor velen zwart-wit. Sinds­di­en zijn we wel wijz­er gewor­den, maar dezelfde fout maakt men telkens weer.

Als we even de geschiede­nis buiten beschouwing lat­en dan zou het je even­zeer kun­nen zien als een oproep, los van ruimte of tijd, aan de toen reeds overleden par­ti­jlei­der Niki­ta Chroesjt­sjov. Het is een uit­gesto­ken hand in het donker.

Zou Niki­ta het ooit begrepen hebben denk je?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. De opper­vlakkige luis­ter­aar en bewon­der­aar van de clip, denken uit­er­aard meteen aan een vrouw (en nog geen klein beet­je expli­ci­et in de video). Geen idee of Elton toen nog in de kast zat, maar onder­tussen weet ik dat Niki­ta in Rus­land een man­nen­naam is.
  Zou Elton het toen geweten hebben?

  1. Hoi Jan. Ik dacht dat het detail van zijn homosek­su­aliteit tegen­wo­ordig wel duidelijk was. In de video­clip die ik achter­af bekeek is Niki­ta een vrouw, maar zoals jij en ik het inter­pre­teer­den gaat lijkt het inder­daad eerder om een man te gaan. Waar niks mis mee is. Maar wel vooruit­strevend voor die tijd. Nog een extra reden om tussen de regels te lezen.

   Waarom Niki­ta en niet Vladimir? Ik denk dat dit net de finesse van Elton John was om een buiten­landse, gen­der-neu­trale naam te nemen. Zo kreeg zijn num­mer alle aan­dacht zon­der meteen de hele platen­wereld voor het hoofd te stoten.

   Overi­gens, uit datzelfde Wikipedia artikel: “In Sep­tem­ber 2009, John announced his inten­tion to adopt a 14-month-old boy, Lev, from an AIDS orphan­age in Ukraine, but he was denied due to his age and mar­i­tal sta­tus. Fur­nish stat­ed they would con­tin­ue to finan­cial­ly sup­port Lev and his broth­er and would cam­paign for a change in Ukrain­ian law.” Hij is duidelijk nog bezig met het voor­ma­lige Oost­blok.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *