Windturbines

Veel Belgen willen tegenwoordig groene energie in huis halen. Met de internationale klimaatconferentie in Kopenhagen voor de deur is dat geen slecht idee. Misschien wil je jezelf wel een windmolen of een paar zonnepanelen cadeau doen onder de kerstboom.

Wil je groene energie in huis halen? Dan is een installateur van hernieuwbare energie de juist persoon. Hernieuwbare energie is duurzame energie. Deze energie wint men op verschillende manieren: windenergie uit windmolens, zonne-energie door zonnepanelen, etc. Het eindproduct van deze alternatieve energiebronnen is groene stroom.

Windmolens

Windenergie wordt gewonnen door bewegingsenergie van de wind. Een windturbine wordt aan het draaien gebracht, en de opgewekte energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Omdat ons land in een bijzonder windrijk gebied ligt zijn hier heel wat mogelijkheden. Maar naast voordelen komen er bij windmolens ook nadelen kijken.

Voordelen

 • Door over te stappen op windenergie verlaag je het gebruik van fossiele brandstoffen.
 • Op termijn zal dit zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie.
 • Ons land wordt minder afhankelijk van de olieproducerende landen.

Nadelen

 • Voor de productie van windmolens zijn staal en kunststof nodig. Deze materialen worden op een belastende wijze gewonnen en verwerkt.
 • Momenteel is de kostprijs van windenergie nog relatief hoog in vergelijking met gewone stroom.
 • De windsnelheid is zeer veranderlijk, waardoor de energieproductie niet altijd 100 procent is.
 • De molen en wieken zorgen voor een slagschaduw. Er is ook een zekere geluidsoverlast voor omwonenden.
 • Sommigen mensen klagen over ‘horizonvervuiling’.

Zonnepanelen

Zonne-energie is afkomstig van de zon als licht en warmte. Het principe achter de werking van zonne-energie is vrij eenvoudig.

De zonnepanelen die men gebruikt om energie op te wekken hebben veel voordelen, maar ook hier zijn er wat nadelen.

Voordelen

 • Het is een milieuvriendelijke vorm van energie. Er is geen uitstoot van CO2.
 • Er is relatief weinig onderhoud nodig, in vergelijking met klassieke energiebronnen.
 • Overdag is er altijd voldoende licht aanwezig om energie op te wekken.
 • Het hoge rendement levert een hoog vermogen zodat je alle elektrische toestellen kan gebruiken.
 • Zonnepanelen zijn snel te installeren door professionele en gespecialiseerde firma’s.

Nadelen

 • De aankoopprijs is het grootste probleem. Er zijn enkele jaren nodig om die kost terug te verdienen. Controleer ook of jou gemeente subsidies voorziet.
 • Er is een grote oppervlakte nodig, wil je genoeg zonnepanelen plaatsen om voldoende energie te genereren. Een groot dak is ideaal.
 • De opgewekte energie wordt opgeslagen in dure accu’s.
 • Zonnepanelen zijn duur om te produceren.
 • Niet iedereen vindt zonnepanelen mooi passen bij zijn of haar huis.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *