Begin deze week zat er brief in de bus. Daar­bij zat­en ook twee toe­gangskaart­jes. Blijk­baar had­den we nog eens iets gewon­nen. Gratis toe­gang voor een show in Antwer­pen. Een of ander even­e­ment genaamd de Pop Poll. Blijk­baar organ­is­eren ze dat ieder jaar. Pop­u­lar­iteitswed­stri­j­den zijn niks voor mij. Hoe min­der mensen zich uit­zon­der­lijk ver­heven voe­len, des te beter.

Humo Pop Poll 2006Aangezien lief en ik besloten dan toch maar eens een kijk­je te nemen daar in het Sport­paleis wilden we wel eerst weten wat er zoal te beleven zou vallen. Ik heb toch even mogen zoeken vooraleer het pro­gram­ma van die avond opdook. Naast de volledig onbek­ende namen op de afbeeld­ing hier­naast komen ook nog: Anouk, Zita Swoon, De Dolfi­jn­t­jes XL, Gabriel Rios, Neven­ef­fecten, en Lau­ra Lynn. Hrm­mm, die laat­ste naam heb ik pre­cies nog ergens geho­ord… Gaat die niet naar Athene voor Bel­gië? Met Eurosong, ja toch?

Soit, vol­gens Humora­dio gaat het hier om een even­e­ment dat “onder geen bed­ing te mis­sen is: die avond verwacht­en we de crème de la crème van al wat in Vlaan­deren, Ned­er­land en vér daar­buiten ooit op ver­di­en­stelijke wijze een podi­um bek­lom­men heeft.”

Sounds tempt­ing. Sint-Morti­er zij geprezen als we er ger­ak­en.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.