Glooo

Een nieuw com­put­er­scherm zou niet mis staan. Akko­ord, het oude scherm is nog lang niet ver­sleten en lev­ert heus nog degelijk werk, maar als je een lap­top-scherm gewend bent is het alti­jd weer even wen­nen aan zo’n ron­der beeld. En het ding neemt boven­di­en heel wat meer ruimte in op je bureau. Als het geld er zou zijn dan kon­den we miss­chien een plat­ter mod­el te over­we­gen. Of miss­chien iets ronds? Neem nu bijvoor­beeld dit ontwerp van de in Fin­land wonende Igor Polyakov.

Glooo by Igor PolyakovGLOOO is a pro­to­type of globe-shaped world brows­er and com­mu­ni­ca­tor. This device has globe-shaped screen giv­ing the view of cur­rent state of the plan­et, weath­er, cus­tomized news head­lines and online con­tacts. With sup­port of pro­ject­ed laser key­board user can com­mu­ni­cate with his online con­tacts via pre­ferred mes­sag­ing soft­ware like Skype and MSN mes­sen­ger.
Menus and nav­i­ga­tion of globe accessed by Easy-to use touch ball, built-in cam­era giv­ing the pos­si­bil­i­ties to com­mu­ni­cate in video chat mode.

Hoe cool moet dat niet zijn?! Op de wereld­bol zie je meteen wie waar online is, en aan de hand van de schaduw kan je meteen ook schat­ten hoe­laat het ter plekke is. Reken daar nog eens het toet­sen­bor­d­loze toet­sen­bord bij en je hebt al meteen heel wat meer plaats op je bureaublad.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Bin­nenko­rt kijken we naar de beeld­bol, klinkt beter dan beeld­buis dacht ik zo …
    ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *