Doodlijn

DeadlineTwee augus­tus, dat is de dead­line voor mijn the­sis. Dat wil dus zeggen dat hij maandag in de kopieer­winkel moet liggen om alles op tijd in orde te kri­j­gen. Er bli­jft dus nog een goeie week over. Help! Stress! De afgelopen weken viel het nog mee met de druk, maar nu met schi­eten er nog maar 7 dagen oftewel 168 uren oftewel 10.080 minuten oftewel 604.800 sec­on­den over! *paniek*

Vol­gens mij is het tijd om iets te eten, ter aflei­d­ing.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.