US citizen sentenced to death in Iraq

A US cit­i­zen who alleged­ly orches­trat­ed the kid­nap­ping of three Roman­ian jour­nal­ists near Bagh­dad last year was sen­tenced to death in an Iraqi court Thurs­day, prompt­ing his lawyers to ask a fed­er­al judge in Wash­ing­ton to block the U.S. mil­i­tary from trans­fer­ring him to the Iraqi gov­ern­ment.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *