Bill ClintonThe nation has been “jammed into an ide­o­log­i­cal cor­ner” by con­ser­v­a­tive Repub­li­cans and is primed for a pow­er shift in the Novem­ber elec­tions, for­mer Pres­i­dent Bill Clin­ton said Thurs­day. “This is an elec­tion unlike any oth­er I have ever par­tic­i­pat­ed in,” Clin­ton told Demo­c­ra­t­ic sup­port­ers at a fundrais­er in Las Vegas.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *