Toer de Nord

De organ­isatie van Toer de Nord had zater­dag bij­zon­der veel geluk want hun straten­fes­ti­val vond plaats in de blak­ende zon. In de autovri­je strat­en van Antwer­pen-Noord was het geni­eten van straatthe­ater, kraam­p­jes met geroos­t­erd vlees en vis, muziek en zelfs een would-be cir­cus.

We begonnen onze tocht op het De Con­ick­plein dat op het eerste zicht volg plas­tic drinkbek­ert­jes lag. Van ver af leek het alsof twee medew­erk­ers van de Stad bezig waren om alles op de ruimen met een blad­blaz­er. Maar het was net de bedoel­ing van deze act om de bek­ert­jes zoveel mogelijk in het rond te blazen, door een sys­teem van buizen om het plein te lat­en onder­sneeuwen in dwar­re­lend plas­tic. De kinderen von­den het in ieder geval heer­lijk.

Bekertjes stapelen op het De Coninckplein
Bek­ert­jes stape­len op het De Con­inck­plein

Via de Sint-Elis­beth­straat en Han­delsstraat kwa­men we langs tal­loze kraam­p­jes waar het vlees en de vis met veel prikkende rook aan het roost­eren waren. Of de kledij die er verkocht werd over­al 100 pro­cent legaal was betwi­jfel ik, maar er werd toch lustig geshopt door de diverse bewon­ers van Afri­ka, Oost-Europa en Azië. Op iedere straathoek stond ani­matie voor jong en oud.

Op stap in Antwerpen Noord
Op stap in Antwer­pen Noord
Matroesjka's in de vitrine
Matroesjka’s in de vit­rine
Een verzameling uiltjes
Een verza­mel­ing uilt­jes

Via de Diepes­traat ver­vol­gen­den we onze weg richt­ing Sint-Jansplein. Ook hier tal­loze kraam­p­jes, straatar­ti­esten, speel­tu­inen en luchtschilder­aars.

Carmen op de speeltuin
Car­men en andere kind­jes op de speel­tu­in
Luchtkunstenaar
Luchtkun­ste­naar aan het werk

Iets verderop in de Diepes­traat wer­den we inge­haald door de vrolijke groep muzikan­ten en danser­essen van Mur­ga Sen­ti­men­to Verde met hun opzwepende Brazil­i­aanse muziek. Die maak­ten al zin­gend, dansend en muziek­mak­end één lange tocht over het hele par­cours.

Murga Sentimento Verde
Mur­ga Sen­ti­men­to Verde op het Sint-Jansplein

https://www.youtube.com/watch?v=Lq_9Rvah_C4

Op het Sint-Jansplein tenslotte stond een grote instal­latie van de Vuurmeesters. Je kon die nog het best omschri­jven als een knikker­baan, maar dan met bran­dende met­al­en bollen in plaats van glazen knikkers. Daarmee zetten ze hun ‘vuur­dorp’ in vuur en vlam en creëer­den een wereld met vreemde per­son­ages bezeten van vuur.

De knikkerbaan van het Vuurdorp
De knikker­baan van het Vuur­dorp
De Vuurmeesters
De Vuurmeesters
Hinkelen
Car­men aan het hinke­len

Een bij­zon­der ges­laagde dag in eigen stad, knap werk van de organ­isatie en na tien minuten wan­de­len waren we moe maar voldaan weer thuis. Vol­gend jaar opnieuw!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *