Linda Baumsteiger in Venice

Zater­dag waren we in Brugge voor de foto­ten­toon­stel­ling Wan­der­ing van Felix Baum­steiger. Dromerige, min­i­mal­is­tis­che foto’s uit het lev­en van een eigen­ti­jdse nomade.

Het moet al van de mid­del­bare school gele­den zijn sinds ik Felix nog eens tegenkwam. Hij zat bij m’n broer in de klas toen we alle­maal nog puberende tieners waren. Samen met z’n moed­er, broer Alexan­der en zus Lin­da waren ze in Heus­den-Zold­er wonen. Ned­er­lands sprak­en ze nauwelijks want dat kun­nen de meeste Duit­sers niet. Maar dat stond onze vriend­schap niet in de weg.

Toen ze enkele jaren lat­er naar Genk ver­huis­den ver­loren we elka­ar weer uit het oog, maar in dit kleine Bel­gië is nie­mand ooit ver weg. En dus kwa­men we Felix en Lin­da tegen in ons niet-zo-heel-erg-verre Venetië van het noor­den.

Like Dreamers
Like Dream­ers 5
Shadow
Shad­ow 3
Ostende
Ostende
Caravan
Car­a­van

Meer infor­matie over het werk van Felix Baum­steiger kan je vin­den op z’n web­site en Tum­blr. Bin­nenko­rt is zijn Brugse ten­toon­stelling ook te zien in Has­selt.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *